Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM,Tornaľa - Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja

Prihlásenie

Novinky - Újdonságok

Fotogaléria

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017