Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 195 Materiál 1 441.70 s DPH 14.09.2022 Technometal-Kovo
Faktúra 194 Telefonné hovory 141,75 s DPH 13.09.2022 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 193 Dodávka tepla 2 536,09 s DPH 13.09.2022 Bastav s.r.o.
Faktúra 192 T-PO a BOZP 60,00 s DPH 13.09.2022 Ing. Jozef Nosáľ
Faktúra 191 Vodné a stočné 364,67 s DPH 13.09.2022 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 190 Údržba a prevádzka dátovej siete 60,00 s DPH 06.09.2022 Tornalanet s.r.o.
Faktúra 189 Vodné a stočné 231,53 s DPH 06.09.2022 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 188 Monitorovanie objektu 99,60 s DPH 06.09.2022 DM3 Security
Faktúra 187 Školenie 120,00 s DPH 06.09.2022 Edusteps
Faktúra 186 vyúčtovanie zmluvy 978,49 s DPH 06.09.2022 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
Faktúra 182 Materiál pre školníka 104,86 s DPH 02.09.2022 Leg-kovo, s.r.o.
Faktúra 181 Virtuálna knižnica 24,84 s DPH 02.09.2022 Komensky, s.r.o.
Faktúra 180 prenájom zariadenia 23,92 s DPH 02.09.2022 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
Faktúra 183 Oprava budovy 187,80 s DPH 02.09.2022 R&B Intex s.r.o.
Faktúra 185 Učebnice 6 695,75 s DPH 02.09.2022 Slovak Ventures, s.r.o.
Faktúra 184 vypracovanie súhrnných správ 566,00 s DPH 02.09.2022 iMwell s.r.o.
Faktúra 179 Materiál pre školníka 117,17 s DPH 18.08.2022 Leg-kovo, s.r.o.
Faktúra 177 prenájom smetných nádob 30,00 s DPH 15.08.2022 Brantner Gemer s.r.o.
Faktúra 178 Dodávka tepla 2 499,97 s DPH 15.08.2022 Bastav s.r.o.
Faktúra 176 Telefonné hovory 143,41 s DPH 10.08.2022 Orange Slovensko a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/4360