Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
Faktúra 32 Prenájom rohože 65,52 s DPH 06.03.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 91 Čistiace prostriedky 47,93 s DPH 30.05.2018 Technometal-Kovo
Faktúra 149 Čistiace prostriedky 838,28 s DPH 14.08.2018 Technometal-Kovo
Faktúra 1 oprava chladiaceho boxu 155,20 s DPH 08.01.2018 Gabriel Csépe
Faktúra 50 Poistné 83,42 s DPH 19.03.2018 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Faktúra 25 Poistné 100,00 s DPH 15.02.2018 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Faktúra 83 Poistné 257,15 s DPH 18.05.2018 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Faktúra 111 Poistné 83,42 s DPH 18.06.2018 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Faktúra 89 Hasiace prístroje 73,20 s DPH 24.05.2018 Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ
Faktúra 35 Kuchynské utierky 33,00 s DPH 06.03.2018 Lagúna
Faktúra 70 Prenájom rohože 65,52 s DPH 30.04.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 56 Prenájom rohože 65,52 s DPH 03.04.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 18 Prenájom rohože 47,59 s DPH 05.02.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 88 Prenájom rohože 65,52 s DPH 24.05.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 11 diaľkový ovládač 93,00 s DPH 29.01.2018 Leg-kovo, s.r.o.
Faktúra 118 Prenájom rohože 65,52 s DPH 27.06.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 133 Prenájom rohože 47,59 s DPH 30.07.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 92 Audit 192,00 s DPH 30.05.2018 GemerAudit s.r.o.
Faktúra 8 audit 408,00 s DPH 23.01.2018 GemerAudit s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/4294