Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 1117 12.07.2012 s DPH Údržba ASC agenda 30.11.1999 ASC Applied Software Consultants
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
Faktúra 1136 s DPH Patrol a Guard s.r.o. 01.01.1970
Faktúra 1135 s DPH VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. 01.01.1970
Faktúra 1134 s DPH Medicínsko-preventívna, s.r.o. 01.01.1970
Objednávka s DPH
Objednávka s DPH
zobrazené záznamy: 1-20/4360