Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
Faktúra 165 Kosenie areálu školy 314,88 s DPH 11.09.2018 Mestské služby mesta
Faktúra 152 Materiál 164,03 s DPH 27.08.2018 Leg-kovo, s.r.o.
Faktúra 153 Vodné a stočné 17,02 s DPH 27.08.2018 VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 154 Materiál 11,90 s DPH 30.08.2018 Leg-kovo, s.r.o.
Faktúra 155 Vodné a stočné 201,29 s DPH 03.09.2018 VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 156 Prenájom rohože 29,66 s DPH 03.09.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 157 Materiál 36,85 s DPH 03.09.2018 Leg-kovo, s.r.o.
Faktúra 158 Monitorovanie objektu 99,60 s DPH 03.09.2018 DM3 Security
Faktúra 159 Plyn 2,00 s DPH 03.09.2018 Slov.plyn.priemysel
Faktúra 160 Plyn 4,00 s DPH 03.09.2018 Slov.plyn.priemysel
Faktúra 161 Čistiace prostriedky - ŚJ 137,08 s DPH 04.09.2018 Metro Cash and Carry SR s.r.o.
Faktúra 162 Zber odpadu 19,00 s DPH 05.09.2018 Ekronn s.r.o.
Faktúra 163 vyúčtovanie zmluvy 100,12 s DPH 06.09.2018 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
Faktúra 164 materiál pre školníka 99,36 s DPH 10.09.2018 Drevomat - Štefan Deme
Faktúra 166 T-PO a BOZP 60,00 s DPH 11.09.2018 Ing. Jozef Nosáľ
Zmluva 7/2018 Zmluva o vykonaní auditu s DPH 06.06.2018 GemerAudit, spol. s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 167 Telefonné hovory 122,23 s DPH 11.09.2018 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 168 Hasiace prístroje - revízia, oprava 574,80 s DPH 12.09.2018 Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ
Faktúra 169 Dodávka tepla 1 661,71 s DPH 12.09.2018 Bastav s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/4294