Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH
Faktúra s DPH 30.11.1999
Faktúra s DPH
Faktúra 22 066 285,00 s DPH 8 597,00 Stredosl.energetika a.s.
Faktúra 22 066 285,00 s DPH 0,00 Stredosl.energetika a.s.
Faktúra 8 620 408 001,00 s DPH 4,00 Slov.plyn.priemysel
Faktúra 8 630 156 398,00 s DPH 4,00 Slov.plyn.priemysel
Faktúra 8 610 830 136,00 s DPH 4,00 Slov.plyn.priemysel
zobrazené záznamy: 1-20/4294