Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM s DPH
Objednávka S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 s DPH
Objednávka Kniha dodávateľských objednávok s DPH
Objednávka 982 01 Tornaľa s DPH
Faktúra 5011700258 odstránenie havarijného stavu výplne otvorov 14 387,70 s DPH 31.08.2017 LUMA - SK, spol. s.r.o.
Faktúra 2181305869 Vodné a stočné 7 336,98 s DPH 31.12.2018 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 180101017 Monitorovanie objektu 99,60 s DPH 31.12.2018 DM3 Security
Faktúra 0171491210 Telefonné hovory 32,43 s DPH 11.09.2009 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 0171491210 Telefonné hovory 31,22 s DPH 14.08.2009 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 20182223 T-PO a BOZP 60,00 s DPH 31.12.2018 Ing. Jozef Nosáľ
Objednávka 100/2015 montáž odsávacích ventilátorov 1 981,62 s DPH 23.11.2015 Elektrofinis, spol.s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra Z6/2013 vyhotovenie zmluvy 39,60 s DPH 06.03.2013 Detox s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra Z5/2013 elektrická energia 6 337,00 s DPH 24.01.2013 Stredosl.energetika a.s. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra Z4/2013 elektrická energia 7 404,00 s DPH 24.01.2013 Stredosl.energetika a.s. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra Z3/2013 elektrická energia 6 337,00 s DPH 24.01.2013 Stredosl.energetika a.s. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra Z2/2013 elektrická energia 7 404,00 s DPH 24.01.2013 Stredosl.energetika a.s. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra Z1/2013 tlačivá 159,65 s DPH 15.01.2013 Sevt, a.s. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra Spolu : s DPH 30.11.1999
Objednávka 99/2015 prepojenie lavíc v labor. chémie 1 659.48 s DPH 23.11.2015 Elektrofinis, spol.s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 98/2015 biela keramická tabuľa 545,00 s DPH 23.11.2015 Gotana, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
zobrazené záznamy: 1-20/3942