Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
Objednávka 6047 čistiace prostriedky 350,08 s DPH 20.07.2020
Objednávka 6035 revízia na blezkozvodovej sústave 69,79 s DPH 11.05.2020
Objednávka 6036 revízia na blezkozvodovej sústave 415,54 s DPH 11.05.2020
Objednávka 6037 Dávkovač mydl.peny, dávkovač pap.uterákov, mydlová pena, pap. uteráky 2 487,34 s DPH 11.05.2020
Objednávka 6038 materiál k oprave bleskozvodu 383,06 s DPH 12.05.2020
Objednávka 6039 čistiace prostriedky 544,12 s DPH 12.05.2020
Objednávka 6040 Knihy pre riad. 20,00 s DPH 14.05.2020
Objednávka 6041 Kosenie areálu školy 816,00 s DPH 15.05.2020
Objednávka 6042 Antibakterálne pero 62,76 s DPH 21.05.2020
Objednávka 6043 Ochranný štít na tvár 108,00 s DPH 21.05.2020
Objednávka 6044 Oprava ohrevu vody 46,50 s DPH 22.05.2020
Objednávka 6045 vršok, rukovať,prípojka,tesnenie, výstražná páska, utierky kuchynské 46,23 s DPH 01.06.2020
Objednávka 6046 odstránenie nedostatkov na bleskozvodovej sústavy 694,19 s DPH 02.06.2020
Objednávka 6048 oprava strechy, vnútornej kananlizácie a vnútorného vodovodu, klampiarske práce, maľovanie 18 301,13 s DPH 20.07.2020
Objednávka 6033 bezkontaktný teplomer, lieky 281,80 s DPH 27.05.2020
Objednávka 6049 zemné práce - ihrisko 3 589,25 s DPH 20.07.2020
Objednávka 6050 Materiál školníkovi 235,51 s DPH 27.07.2020
Objednávka 6051 centrálny adapter, inštalačné a servisné práce 474,79 s DPH 27.07.2020
Objednávka 6052 výmena dvier 575,82 s DPH 31.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4294