Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
Faktúra 130 čistenie kanalizacie 27,40 s DPH 16.07.2018 Mestské služby mesta
Faktúra 70 Prenájom rohože 65,52 s DPH 30.04.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 56 Prenájom rohože 65,52 s DPH 03.04.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 18 Prenájom rohože 47,59 s DPH 05.02.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 32 Prenájom rohože 65,52 s DPH 06.03.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 88 Prenájom rohože 65,52 s DPH 24.05.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 118 Prenájom rohože 65,52 s DPH 27.06.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 133 Prenájom rohože 47,59 s DPH 30.07.2018 Lindström s.r.o.
Faktúra 92 Audit 192,00 s DPH 30.05.2018 GemerAudit s.r.o.
Faktúra 8 audit 408,00 s DPH 23.01.2018 GemerAudit s.r.o.
Faktúra 110 DDD dezinsekcia 183,98 s DPH 15.06.2018 PhMr. Zoltán Antal
Faktúra 51 Oprava nádrží s ohrevom vody 5 560,08 s DPH 26.03.2018 Talian Tibor
Faktúra 117 Kosenie areálu školy 580,08 s DPH 27.06.2018 Mestské služby mesta
Faktúra 80 Pílenie stromov a odvoz konárov 1 908,72 s DPH 15.05.2018 Mestské služby mesta
Faktúra 89 Hasiace prístroje 73,20 s DPH 24.05.2018 Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ
Faktúra 78 T-PO a BOZP 60,00 s DPH 09.05.2018 Ing. Jozef Nosáľ
Faktúra 134 T-PO a BOZP 60,00 s DPH 08.08.2018 Ing. Jozef Nosáľ
Faktúra 120 T-PO a BOZP 60,00 s DPH 02.07.2018 Ing. Jozef Nosáľ
Faktúra 121 vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ 180,00 s DPH 02.07.2018 Ing. Jozef Nosáľ
zobrazené záznamy: 1-20/4294