Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 15/14 interaktivna tabuľa, projektor 2 707,00 s DPH 20.03.2014 Nabateus Kft. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 30/2015 motyka, násada, zápustky, rukavice, metla 96,89 s DPH 18.05.2015 Leg-kovo s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 20/2015 stravné lístky 986,62 s DPH 27.04.2015 Vasa Slovensko, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 21/2015 tonery 166,62 s DPH 29.04.2015 Towdy s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 22/2015 školské lavice, školské stoličky 979,90 s DPH 27.04.2015 Interiery Riljak s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 23/2015 prípojka 2,95 s DPH 27.04.2015 Leg-kovo s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 24/2015 tonery 1 932,73 s DPH 29.04.2015 Towdy s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 25/2015 čistiace prostriedky 236,25 s DPH 30.04.2015 Technometal-Kovo ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 26/2015 odstránenie havarijného stavu na plynových zar. 186,54 s DPH 04.05.2015 Miroslav Šálek ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 27/2015 stihl olej, tuk mazací, struny 63,15 s DPH 06.05.2015 Leg-kovo s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 28/2015 štetec, slovakryl, riedidlo 85,92 s DPH 08.05.2015 Ondrej Tózsa - Colormix ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 29/2015 jednodielne okno 237,52 s DPH 08.05.2015 GND - Plast, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 31/2015 dejepisný atlas 121,80 s DPH 21.05.2015 Peter Skubán - AD REM ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
VO: Súhrnná správa 3/2020 dodávka tepla 6 384.14 s DPH 09.03.2020 ZŠ F.K.Tornaľa
Objednávka 32/2015 dejepisné mapy 298,68 s DPH 21.05.2015 Steifel Eurocart Kft. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 33/2015 materiál pre školníka 96,89 s DPH 21.05.2015 Leg-kovo s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 34/2015 materiál pre školníka 49,07 s DPH 29.05.2015 Leg-kovo s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
VO: Súhrnná správa 1/2014 školské potreby pre žiakov zo SZP 13 728,20 s DPH 19.03.2014 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 2/2014 interaktívna tabuľa, projektor 2 707,00 s DPH 20.03.2014 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 3/2014 školský výlet - autobusová doprava 1 068,00 s DPH 30.06.2014 ZŠ F.K.Tornaľa
zobrazené záznamy: 1-20/3942