Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 001_JPG s DPH 28.11.2011
Faktúra 1020 Materiál s DPH Gejza Molnár - ELMOL
Faktúra 1241 Čistiace prostriedky s DPH Technometal-Kovo
Faktúra 1239 Kancelárske potreby s DPH MK Trade
Faktúra 1056 Kancelárske potreby s DPH MK Trade
Faktúra 1137 Kancelárske potreby s DPH MK Trade
Faktúra 1043 Biologické ošetrenie odpadu s DPH Peter Mrázek, Zásmuky
Faktúra 1028 Revízia výťahu v ŠJ s DPH Svitek Ján
Faktúra 1044 Plyn s DPH Slov.plyn.priemysel
Faktúra 1089 Revízia výťahu v ŠJ s DPH Svitek Ján
Faktúra 1211 Revízia výťahu v ŠJ s DPH Svitek Ján
Faktúra 1234 Materiál s DPH Gejza Molnár - ELMOL
Faktúra 1079 elektroinštalačný materiál s DPH Gejza Molnár - ELMOL
Faktúra 1140 Materiál s DPH Gejza Molnár - ELMOL
Faktúra 1130 Monitorovanie objektu- montáž s DPH Gejza Molnár - ELMOL
Faktúra 1094 Poistné s DPH Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Faktúra 1228 Čistiace prostriedky s DPH Technometal-Kovo
Faktúra 1200 Poistné s DPH Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Faktúra 1116 Revízia telových.náradia s DPH Bačík Marian, Mgr.
Faktúra 1177 Hasiace prístroje s DPH Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ
zobrazené záznamy: 1-20/3941