Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
Faktúra 1086 tonery s DPH SOLARISPC
Faktúra 1004 výmena štvorcestného ventilu s DPH Štefan Házy
Faktúra 1032 Oprava budovy s DPH Roland Kovács Rol-land
Faktúra 1071 oprava budovy s DPH Roland Kovács Rol-land
Faktúra 1111 Kancelárske potreby s DPH SOLARISPC
Faktúra 1097 Materiál s DPH SOLARISPC
Zmluva 7/203 Príloha č.1 - Rámcové dohody o kreditných predajoch zákazníkom Metro s DPH 19.04.2013 Metro Casch and Carry SR s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa
Zmluva 8/2013 Príloha č. 2- Rámcové dohody o kreditných predajoch zákazníkom Metro s DPH 12.04.2013 Metro Casch and Carry SR s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra 1053 Počitač s DPH SOLARISPC
Faktúra 1040 odborná prehliadka - revízia el. inštalácie s DPH JaJ Ondrik s.r.o.
Faktúra 1061 MS Win 8 64 Bit Slovak s DPH SOLARISPC
Faktúra 1057 tonery s DPH SOLARISPC
Zmluva 8/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 22.09.2021 Sziklayová Katarína ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 1012 Kancelárske potreby s DPH SOLARISPC
Faktúra 1232 Dodávka tepla s DPH Bastav s.r.o.
Faktúra 1195 Dodávka tepla s DPH Bastav s.r.o.
Zmluva 9/2013 zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu s DPH 31.05.2013 DM3 Security, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra 1038 Knihy pre žiakov s DPH Musica Litrugica, s.r.o.
Faktúra 1049 znalecký posudok s DPH Ing. Kamil Chovanec
zobrazené záznamy: 1-20/4294