Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Súhrnná správa 12/2019 oprava a úprava vnútorného dvora 9 992.68 s DPH 06.11.2019 ZŠ F.K.Tornaľa
Objednávka 56/14 oprava plochej strechy objektu 9 420.84 s DPH 14.07.2014 Tornstav, Gabriel Szoke ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 48/2012 plyn 9 860,20 s DPH 13.03.2012 SPP.a.s.
Objednávka 66 Natieračské práce 8 985.44 s DPH 01.07.2019 Stavomontáže B+B s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
VO: Súhrnná správa 7/2020 elektrická energia 8 562.00 s DPH 15.08.2020 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 3/2016 lyžiarsky výcvik 8 400.00 s DPH 11.03.2016 ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra 51/2012 taniere pre ŠJ 800,16 s DPH 27.03.2012 Leg-kovo
VO: Súhrnná správa 2/2016 lyžiarsky výcvik 7 800.00 s DPH 26.02.2016 ZŠ F.K.Tornaľa
Objednávka 14 Lyžiarsky výcvik pre 52 žiakov od 22.2. do 26.2.2016 (strava,ubytovanie,doprava,výpožička lyže) 7 800.00 s DPH 03.02.2016 František Auxt – FegaFors
VO: Súhrnná správa 2/2020 dodávka tepla 7 737.74 s DPH 10.02.2020 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 4/2019 elektrická energia 7 430.00 s DPH 07.02.2019 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 7/2019 Oprava strechy 7 407.36 s DPH 30.07.2019 ZŠ F.K.Tornaľa
Objednávka 67 Oprava strechy 7 407.36 s DPH 01.07.2019 Stavomontáže B+B s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
VO: Súhrnná správa 2/2019 vodné a stočné 7 336.98 s DPH 10.01.2019 ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra 1163 oprava strechy 7 139.76 s DPH 21.09.2012 Ing. Jozef Blaženec IZOLSTAV
VO: Súhrnná správa 7/2016 multifunčkné ihrisko 76 066,92 s DPH 23.05.2016 ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra 102 multifunkčné ihrisko 76 066,92 s DPH 25.05.2016 Para Invest s.r.o.
VO: Súhrnná správa 3/2019 dodávka tepla 6 852.19 s DPH 04.02.2019 ZŠ F.K.Tornaľa
Zmluva 13/2013 Zmluva o dielo č. 10/2013 6 798.76 s DPH 21.08.2013 Ekokanál, spol. s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 2/2017 elektrická energia 6 495.00 s DPH 03.02.2017 ZŠ F.K.Tornaľa
zobrazené záznamy: 1-20/3942