Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 1138 14.08.2012 s DPH Čistiace prostriedky 30.11.1999 Technometal-Kovo
Faktúra 1117 12.07.2012 s DPH Údržba ASC agenda 30.11.1999 ASC Applied Software Consultants
Faktúra 1128 12.07.2012 s DPH stravné lístky 30.11.1999 Vasa stravovacia, s.r.o.
Faktúra 1125 12.07.2012 s DPH Zdravotná služba 30.11.1999 Medicínsko-preventívna, s.r.o.
Faktúra 1126 12.07.2012 s DPH Zdravotná služba 30.11.1999 Medicínsko-preventívna, s.r.o.
Faktúra 1133 14.08.2012 s DPH Zdravotná služba 30.11.1999 Medicínsko-preventívna, s.r.o.
Faktúra 1134 14.08.2012 s DPH Zdravotná služba 30.11.1999 Medicínsko-preventívna, s.r.o.
Faktúra 1119 12.07.2012 s DPH Vodné a stočné 30.11.1999 VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 1135 14.08.2012 s DPH Vodné a stočné 30.11.1999 VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 1120 12.07.2012 s DPH Vedenie mzdovej agendy 30.11.1999 Mesto Tornala
Faktúra 1121 12.07.2012 s DPH Vedenie mzdovej agendy 30.11.1999 Mesto Tornala
Faktúra 1139 14.08.2012 s DPH Telefonné hovory 30.11.1999 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 1122 12.07.2012 s DPH Telefonné hovory 30.11.1999 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 1124 12.07.2012 s DPH Telefonné hovory 30.11.1999 Slovak telekom
Faktúra 1131 14.08.2012 s DPH Telefonné hovory 30.11.1999 Slovak telekom
Faktúra 1129 22.07.2012 s DPH Prenájom rohože 30.11.1999 Lindström s.r.o.
Faktúra 1132 14.08.2012 s DPH Plyn 30.11.1999 Slov.plyn.priemysel
Faktúra 1123 12.07.2012 s DPH Plyn 30.11.1999 Slov.plyn.priemysel
Faktúra 1136 14.08.2012 s DPH Monitorovanie objektu 30.11.1999 Patrol a Guard s.r.o.
Faktúra 1140 17.08.2012 s DPH Materiál 30.11.1999 Ondrej Tozsa-Colormix
zobrazené záznamy: 1-20/3942