Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 46/14 žiarovky, baterky 110,74 s DPH 09.06.2014 Gejza Molnár ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 77/14 žiarovky, VV ventil 91,64 s DPH 06.10.2014 Gejza Molnár - ELMOL ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 7/2013 žiarovky 29,80 s DPH 24.01.2013 Gejza Molnár - ELMOL ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 103/14 žiarovky 89,00 s DPH 02.12.2014 Leg-kovo s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 83 žalúzia a montáž 606,78 s DPH 12.10.2017 R&B Intex s.r.o.
Faktúra 25 Žiarivková trubica 396,00 s DPH 14.02.2022 Alexander Zsidó
Objednávka 28/2012 ťahanie žumpy 69,36 s DPH 20.06.2012 Mestské služby mesta ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 10 štrk 148,80 s DPH 26.01.2018 Ráczko Tomáš
Objednávka 6014 štetec, zámok, tmel, tekutý kov 21,61 s DPH 16.02.2022
Objednávka 28/2015 štetec, slovakryl, riedidlo 85,92 s DPH 08.05.2015 Ondrej Tózsa - Colormix ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 37/2012 štetce, farby, montážna pena, cement, tmel, stierka, lepiaca malta 130,46 s DPH 13.08.2012 Ondrej Tózsa - Colormix ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 20/2013 šrouby, vložka FAB, nožnice záhr., rukavice, vedro, 266,30 s DPH 18.03.2013 Leg-kovo, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 67/14 šrouby, matky 7,56 s DPH 25.08.2014 Leg-kovo s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 42 šrouby k umývadlu, prípojka, sifon na umývadlo 9,77 s DPH 05.05.2016 Leg-kovo, s.r.o.
Objednávka 84/14 šroby, vložka FAB, batérie 38,77 s DPH 22.10.2014 Leg-kovo s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 253 športové časomiera 370,00 s DPH 30.11.2015 Ján Gombar
Objednávka 93/2015 športové časomiera 370,00 s DPH 20.11.2015 Ján Gombar ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
VO: Súhrnná správa 5/2020 športovo-zábavné ihrisko 25 000,00 s DPH 03.06.2020 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 8/2020 športovo-zábavné ihrisko 20 205,30 s DPH 07.10.2020 ZŠ F.K.Tornaľa
Objednávka 70/14 špongia, krieda 151,80 s DPH 08.09.2014 Farkas Viktor ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
zobrazené záznamy: 1-20/4294