Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 528 reklamné služby 300,00 s DPH 13.06.2022 Profesionálny register s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 32/14 kosenie 184,32 s DPH 15.05.2014 Mestské služby mesta ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 2001 školské tlačivá 159,65 s DPH 11.01.2013 ŠEVT, a.s. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra 2003 elektrická energia 7 404,00 s DPH 09.01.2013 Stredosl.energetika a.s. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra 2002 časopis Škola 22,00 s DPH 09.01.2013 JurisDat ZŠ F.K.Tornaľa
Zmluva 13/2014 zmluva o prenechaní majetku do užívania 190,00 s DPH 30.06.2014 Home Sales s.r.o. Bratislava ZŠ F.K.Tornaľa
Objednávka 35/14 revízia telocvičného náradia 203,93 s DPH 27.05.2014 Bačík Marian, Mgr. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 34/14 toner 125,20 s DPH 22.05.2014 MK Trade ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 33/14 sedatko WC 11,50 s DPH 19.05.2014 Leg-kovo, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 31/14 materiál 31,25 s DPH 14.05.2014 Leg-kovo, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
VO: Súhrnná správa 1/2019 dodávka tepla 5 538.55 s DPH 10.01.2019 ZŠ F.K.Tornaľa
Objednávka 30/14 materiál 31,98 s DPH 02.05.2014 Leg-kovo, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 29/14 materiál 36,86 s DPH 10.04.2014 Leg-kovo, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 28/14 učebné pomôcky 268,50 s DPH 14.04.2014 Učebné pomôcky spol. s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 27/14 kulturne podujatie pre žiakov zo SZP 180,00 s DPH 10.04.2014 MsKS ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 1067 Čistiace prostriedky 283,48 s DPH 10.04.2013 Technometal-Kovo ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra 1068 tonery 284,38 s DPH 10.04.2013 Laser servis, spol. s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra 1069 oprava monitorovacieho systému 76,42 s DPH 10.04.2013 Patrol a Guard s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra 1070 Plyn 20,00 s DPH 10.04.2013 Slov.plyn.priemysel ZŠ F.K.Tornaľa
Zmluva 5/2019 Zmluva o vykonaní auditu 1 080,00 s DPH 19.03.2019 GemerAudit ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
zobrazené záznamy: 1-20/4294