Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 16/2019 Zmluva o prenechaní majetku do užívania 76,00 s DPH 27.09.2019 Nagyová Katarína PaedDr. Miko Attila zást. riad. školy
Objednávka 15/14 interaktivna tabuľa, projektor 2 707,00 s DPH 20.03.2014 Nabateus Kft. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 2/14 stravné lístky 329,67 s DPH 13.01.2014 Vasa stravovacia, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 5/2019 Zmluva o vykonaní auditu 1 080,00 s DPH 19.03.2019 GemerAudit ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 15/2018 Zmluva o prenechaní majetku s DPH 05.11.2018 Zväz maďarských pedagógov na SR Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 14/2018 Zmluva o prenechaní majetku s DPH 08.11.2018 Ladislav Árvai Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 13/2018 Zmluva o prenechaní majetku s DPH 05.11.2018 Máté Vojtech Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 4/2019 Zmluva o prenechaní majetku 76,00 s DPH 22.02.2019 Materská škola - Óvoda Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 1/2019 Zmluva o prenechaní majetku 190,00 s DPH 11.01.2019 Občianske združenie Sulyom, Hunyák Zsuzsanna Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 3/2019 Zmluva o prenechaní majetku 124,00 s DPH 15.02.2019 Szabariová Mária Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 2/2019 Zmluva o prenechaní majetku 238,00 s DPH 25.01.2019 Pobori Juraj Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 1/14 toner HP 76,18 s DPH 10.01.2014 Laser servis, spol. s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 3/14 toner 19,60 s DPH 28.01.2014 MK Trade ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 7/2019 Zmluva o prenechaní majetku do užívania 388,00 s DPH 25.04.2019 Balajtiová Berta Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 4/2014 toner 242,10 s DPH 28.01.2014 MK Trade ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 5/14 dezinsekčné služby 455,00 s DPH 04.02.2014 Dušan Kuttner ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 6/14 vodné čerpadlo 714,00 s DPH 05.02.2014 Vodoshop, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 7/14 drevené dosky 187,02 s DPH 05.02.2014 Ráczko Tomáš ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 9/2014 tabuľová farba 63,80 s DPH 17.02.2014 Ondrej Tozsa-Colormix ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 8/2014 čist. prostriedky 857,75 s DPH 06.02.2014 Technometal-Kovo ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
zobrazené záznamy: 1-20/3942