Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 001_JPG s DPH 28.11.2011
Zmluva 15/2018 Zmluva o prenechaní majetku s DPH 05.11.2018 Zväz maďarských pedagógov na SR Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 21/2015 Zmluva o nájme nebytových príestorov s DPH 31.12.2015 Sziklayová Katarína Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 2/2019 Zmluva o prenechaní majetku 238,00 s DPH 25.01.2019 Pobori Juraj Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 3/2019 Zmluva o prenechaní majetku 124,00 s DPH 15.02.2019 Szabariová Mária Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 5/2015 Dohoda o ukončení nájmu s DPH 31.03.2015 Dospo - 2, s.r.o.
Zmluva 13/2014 zmluva o prenechaní majetku do užívania 190,00 s DPH 30.06.2014 Home Sales s.r.o. Bratislava ZŠ F.K.Tornaľa
Zmluva 6/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 120,00 s DPH 01.04.2015 Rákossy Zsolt
Zmluva 8/2015 Dohoda o ukončení zmluvu o prenechaní majetku do užívania s DPH 30.04.2015 Mészáros Tamás
Zmluva 7/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 21.04.2015 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva 1/2019 Zmluva o prenechaní majetku 190,00 s DPH 11.01.2019 Občianske združenie Sulyom, Hunyák Zsuzsanna Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 4/2019 Zmluva o prenechaní majetku 76,00 s DPH 22.02.2019 Materská škola - Óvoda Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 13/2018 Zmluva o prenechaní majetku s DPH 05.11.2018 Máté Vojtech Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 14/2018 Zmluva o prenechaní majetku s DPH 08.11.2018 Ladislav Árvai Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 5/2019 Zmluva o vykonaní auditu 1 080,00 s DPH 19.03.2019 GemerAudit ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 2/2016 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 29.01.2016 Pobori Juraj Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 6/2019 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 17.04.2019 Horváth Ondrej Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 7/2019 Zmluva o prenechaní majetku do užívania 388,00 s DPH 25.04.2019 Balajtiová Berta Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 7/2020 zmluva s DPH 01.10.2020 Orange Slovensko a.s. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 4/2012 Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 26.06.2012 Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ ZŠ F.K.Tornaľa
zobrazené záznamy: 1-20/3941