Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
Zmluva 1/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov 120,00 s DPH 01.01.2017 Rákossy Zsolt Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 17/2016 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 31.10.2016 Obecný úrad Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 18/2016 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 07.11.2016 Ladislav Árvai Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 20/2016 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 24.11.2016 OZ Purt, Dušan Váradi Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 21/2016 Zmluva s DPH 30.11.2016 Stredosl.energetika a.s. Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 22/2016 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 09.12.2016 Bodor Evelin Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 2/2017 Zmluva s DPH 10.01.2017 Slovak telekom ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 5/2017 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb s DPH 06.02.2017 Slovak telekom ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 19/2016 Zmluva 500,00 bez DPH 15.11.2016 GemerAudit s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 3/2017 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 20.01.2017 Pobori Juraj Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 4/2017 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 27.01.2017 Hunyák Zsuzsanna Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 6/2017 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 15.02.2017 Petronela Breznaníková Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 7/2017 tovar pre ŠJ s DPH 01.03.2017 Brotmeister s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 8/2017 Zmluva o spolupráci s DPH 01.03.2017 Tv LocAll s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 9/2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní odbornej činnosti zo dňa 31.12.2010 s DPH 15.03.2017 Mesto Tornala ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 16/2016 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 31.10.2016 Blaha Zsolt Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 14/2018 Zmluva o prenechaní majetku s DPH 08.11.2018 Ladislav Árvai Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 3/2011 prenájom telocvične s DPH 14.09.2011 Centrum voľného času
Zmluva 10/2016 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 08.08.2016 Koloman Tóth Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
zobrazené záznamy: 1-20/4294