• Konzultačné hodiny učiteľov

    •  

      A COVID-19 betegség kockázata miatt felfüggesztettük a fogadóórákat.

     Online konzultáció mellett telefonos konzultációra is van lehetőség.

     V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu COVID-19 sú osobné návštevy a osobné konzultácie na škole zakázané. Konzultovať môžete s nami  e-mailom alebo telefonicky.