• Profil verejného obstarávateľa

    • Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierova  45, Tornaľa,  Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Mierova 45, Tornaľa je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

      

     Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov a sídlo: Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierova  45, 982 01 Tornaľa

                               Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Mierova  45, 982 01 Tornaľa   

     Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Nagyová

     IČO: 37833693

     DIČ: 2021668022

     Kontakt: 047/5522396, kfmtnya@gmail.com