• RADA ŠKOLY 

   Členovia Rady školy

   Riaditeľka školy : Mgr. Katarína Nagyová 

    

                 Predseda :   Mgr. Zita Szabóová                

                    Podpredseda :   Magdaléna Šmírová                  

                                        Tajomník :   Mgr. Šarlota Kissová                                  

    

                                Za rodičov                      

                                               Mgr. Anna Básti                                     

          Judita Hacsiová

         Ágnes Kalas  

                                         Ing. Oto Czetner                                

                 Za mesto Tornaľa   

                Ing. János Deák

          Mgr. Ladislav Kocsis

               Ondrej Bencső    

                                                  Mgr. Janka Asztalosová Pučoková                                     

                        Za zamestnancov          

                                       Mgr. Zita Szabóová                         

             Mgr. Šarlota Kissová

    

                                                      Magdaléna Šmírová