Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM,Tornaľa - Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja

Prihlásenie

SLOVENSKÁ VERZIA

Novinky

Logónk

 

Počet návštev: 3242825

VIRTUÁLIS SÉTA AZ ISKOLÁNKBAN: www.skolskafotografia.sk/tomad

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe rozhodnutia riaditeľky školy Vám oznamujeme, že

  všetky predmety, ktoré sa v prvom polroku klasifikovali "boli hodnotené známkou" a podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ich ciele kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, budú na konci školského roka 2019/2020 hodnotené slovne.

  Podmienkou na postup do ďalšieho ročníka je plnenie požiadaviek vyučovania na diaľku. V prípade, že vyučujúci nebude mať od žiaka spätnú väzbu, určí sa mu termín na preskúšanie pre postup do ďalšieho ročníka.

 • A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a

  Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás az 1. évfolyamba a 2020/2021-es tanévre

  2020.4.15-től 2020.4.30-ig

  elektronikus úton az iskola honlapján keresztül történik.

  https://zsmmiertornala.edupage.org/register/

  Azok a szülők, akik elektronikus úton nem tudják beíratni gyermeküket,

  személyesen jöhetnek el az iskola fő épületébe

  2020.4.17-én /pénteken/ 9:00-tól 12:00-ig ill. 2020.4.20-án 9:00-tól 12:00-ig.

 • Figyelem!

  A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Igazgatósága értesíti a Kedves Szülőket és Tanulóinkat, hogy

  a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt a további intézkedésekig

  szünetel a tanítás.

  A 9. évfolyam tanulóinak elmarad a Tesztelés 9.

  A középiskolai jelentkezéseket május 15-ig lehet benyújtani. De szigorúan felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy ehhez orvosi igazolás nem szükséges! Iskolánk pályaválasztási tanácsadója felveszi az érintett szülőkkel a kapcsolatot és minden ezzel kapcsolatos információt megbeszélhetnek. A felvételi vizsgák június végéig zajlanak majd le.

 • Vážení predstavitelia a predstaviteľky obcí a miest,

  v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19 a opatreniami v oblasti školstva Vás žiadame o súčinnosť v oblasti informovania škôl a rodičov žiakov a žiačok.

  Ministerstvo školstva SR mimoriadne upúšťa od povinnosti priloženia potvrdenia o lekárskej prehliadke k prihláške na strednú školu. Vyjadrenie ministra školstva Branislava Grohlinga nájdete TU:

  "Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára (teraz je na lekárov veľký nápor a musíme ich aspoň čiastočne odbremeniť). Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky." Reaguje tak na zvýšené nebezpečenstvo nákazy v prípade návštev ambulancií.

 • Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

  A COVID-19 koronavírus terjedése miatt a Központi Válságstáb rendelete értelmében

  az iskolában szünetel a tanítás

  2020. 3. 16-tól 2020. 3. 27-ig.

  Az iskolában senki nem tartózkodhat, az épület zárva lesz.

  Az iskola vezetősége értesíti a szülőket, tanulókat, hogy

  a tanítás 2020. március 16-tól 2020. március 27-ig

  távoktatás (e-learning) formájában

  zajlik majd, tehát a szaktanárok azokon a napokon, amikor az adott osztályban órájuk van, elektronikusan lépnek kapcsolatba a tanulókkal (alsó tagozatos tanulók esetében a szülőkkel), és elküldik az aznapi feladatokat, amelyek elvégzéséről a tanuló visszajelzést küld.

 • 12.03.2020

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od

 • ÉRTESÍTÉS AZ IGAZGATÓI SZABADNAPOKRÓL

  A Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket,

  hogy a nagyarányú megbetegedés miatt

  a tanítás 2020. március 12-től 2020. március 15-ig szünetel.

  A tanítás 2020. március 16-án (hétfőn) folytatódik.

  Tornalja, 2020.03.11. az iskola igazgatósága

 • Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierova ul. 45, 982 01 Tornaľa

  Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Mierova ul.45, 982 01 Tornaľa

  FIGYELEM!!!!

  A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának felhívása alapján tájékoztatja a tanulókat, a szülőket az általános higiéniai előírások betartásáról, amelyek a következők:

  – rendszeres kézmosás vízzel és szappannal legalább 20 másodperc időtartamig, vagy alkohol alapú kézfertőtlenítő szerek használata,

 • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia. V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

 • A diákönkormányzat által szervezett VALENTIN NAPI TITKOS POSTA célja az volt, hogy az iskola tanulói névvel vagy névtelenül üzenhettek bárkinek az iskolán belül. A leveleket a DÖK néhány tagja juttatta el a címzetteknek. Nagy volt az érdeklődés (aminek nagyon örültek a DÖKösök), rengetegen üzentek egymásnak a diákok, de a tanároknak, szakács néniknek is sok üzenet érkezett.

  Marton Emese, DÖK elnök

 • A Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége már hatodik alkalommal hirdette meg versenyét „Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv” – Wacha Imre emlékére címmel. A két szervezet az elnevezéssel a 2018-ban elhunyt nyelvészre, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökségi tagjára, Wacha Imrére emlékezik, aki számára fontos volt anyanyelvünk. A verseny felvidéki középdöntőjen, Kassán iskolánk négy hatodik osztályos tanulója - Hencz Vivien, Koncz Barbara, Szívós Lilla és Ikri István - vett részt. A versenybe kategóriánként több mint 20 csapat jelentkezett. A középdöntőbe a legjobb nyolc formáció jutott be, ahonnan csak az első helyezett vehet részt a döntőn. Iskolánk tanulói az izgalmakkal teli műveltségi vetélkedőn nagyon ügyesen versenyeztek, szép eredményt értek el és rendkívül élvezték ezt a napot. Gratulálunk!

 • Vers-zarándoklat Radnóti Miklós emlékéreA Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Magyarság Háza jóvoltából 2020. február 5-én felvidéki turnéja egyik állomásaként iskolánkra látogatott Tóth Péter Lóránt, volt kunszentmiklósi pedagógus, Radnóti- és Latinovits Zoltán-díjas versmondó. A rendhagyó irodalomórán, „…lélek vagyok, élni szeretnék!” című összeállításával – amely Hajvert Ákos Radnóti-díjas versmondó rendezésében Radnóti Miklós Bori notesze és Kőszegi Ábel Töredék című könyve alapján készült –emlékezik a 35 évesen méltatlan halált halt költőre, Radnóti Miklósra és sorstársaira. A versek mellett a diákok nagy figyelemmel, átérzéssel hallgatták a versvándort gyalogos zarándoklatáról is, amellyel Radnóti és a többi ártatlanul elhurcolt bori munkaszolgálatos emléke előtt tisztelgett. 2019. augusztus 31-én indult a szerbiai Borból – 850 kilométert megtéve az erőltetett menet útján –, hogy szeptember 24-én a Győr melletti Abdára, a költő halálának feltételezett helyszínére érkezzen. Összesen 700 kilométert tett meg gyalog, a Mohács és Szentkirályszabadja közti 150 kilométert pedig vonaton, mivel az utóbbi távon a bori munkaszolgálatosok is vagonokban utaztak. Tóth Péter Lóránt úgy véli, hogy minden nemzetnek fontos a saját anyanyelve, kultúrája, ám „nekünk, magyaroknak ezen értékeink megőrzésére hatványozottan oda kell figyelnünk, mivel a történelmünk Trianonban úgy alakult, hogy sok nemzetfitársunk határon túlra sodródott, így önmagunkkal vagyunk szomszédosak. Nagyon f