• Középiskolai értesítések a 2021/2022 tanévhez

   •  

    Weboldalunk ezen oldalain szeretnénk tájékoztatást nyújtani a pályaválasztási lehetőségekről tanulóinknak és a kedves szülőknek is.

     

    Az Oktatási Hivatal tájékoztatója - Magyarország

      


    ssosrs.sk Magan_Szakkozepiskola_Rimaszombat.docx

     


    Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 

    Jedlik_anyos_Elektrotechnikai_Szakkozepiskola_SPSE_OA_NZ_roplap_2020.pdf


    SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM IPARMŰVÉSZETI MAGÁNISKOLA / Gúta

    IPARMUVESZETI_MAGANISKOLA_BROZSURA1_muveszeti_2020.pdf

     

    Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola  -  Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským

    Gúta 

    IPARM__VESZETI_MAGaNISKOLA_BROZSURA2_szolgaltatasok_2020.pdf


     

              Stredná priemyselná škola stavebná – Építőipari Szakközépiskola, 

                                                                          Konkolyho 8, Hurbanovo / Ógyalla                 

     

                                                                                          LINK: https://spsstav.sk/hu/ 

                                                              


                            Stredná odborná škola obchodu a služieb

                                                              Športová 1
                                                   979 01  Rimavská Sobota

                                                     LINK: http://www.sosos.sk/nase-odbory/

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


     
     

     

     
    Facebook
     
     
    GYMNÁZIUM IVANA KRASKA - IVAN KRASKO GIMNÁZIUM
     
     
     

     

    Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava | LinkedInStredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
     
                                                                                                                       →     SOS_Technicka__Roznava.pdf
     

     

     
    Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Bratislave 
                                                         naša škola sa zameriava na gastronómiu a hotelierstvo. 
     Žiaci môžu u nás študovať v 5 – ročnom, 4 - ročných a 3- ročných študijných a učebných odboroch (príloha leták).
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     
     
     
     

     

     

    Stredná odborná škola dopravná Stredná odborná škola dopravná

     

    911 05 Trenčín 

         Školská 66

     

     

    https://dopravna.edupage.org/

    Detaily na stránke školy, sekcia UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM:

     

    (k dispozícii aj kontaktný formulár na vaše otázky)

    http://leedo.sk/sosdopravnatn/

    Ostatné 1 minútové videá o študijných odboroch:

     

    https://youtu.be/TE51qRQhinE

    Video o živote na škole, možnostiach štúdia a uplatnenia:

     

    Pripomíname, že od 01.09.2020 už nie sme Dopravná akadémia, ale Stredná odborná škola dopravná.

    Špeciálne pre tento prípad sme vytvorili inovované, krátke informačné videá, ktoré ukážu len to najdôležitejšie. Žiadne dlhé články, ani opakované frázy. 

     

    Radi by sme vás oslovili a pomohli vašim žiakom s výberom tej správnej strednej školy. 

     

           


       

     

     

                       Prihlásenie | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia              Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky                               

    Klikk ide: Szorolap.pdf

     

      e-mail: plenart@spsenz.sk

                          tel: 035/6418256   

     


     

    Selye János Gimnázium - Photos | Facebook                   Selye János Gimnázium 

     

     

     

    A nyílt nap ezen a linken található:

     http://nyiltnap.selyegimi.infora.hu/

     

    Az ötödikesek számára készített online nyílt nap pedig ezen a linken tekinthető meg: 

    https://www.youtube.com/watch?v=kzJDhepTd3E

     

    „Egy iskola nem a falaiban, hanem nevelőiben és tanítványaiban hordozza erejét.” Kedves Diákok, vár Titeket a Selye János Gimnázium; gyertek, legyetek részesei e több száz éves történetnek, mert jó Selyésnek lenni!

    A Selye János Gimnáziumban már évek óta hagyomány, hogy ősszel a 4-éves tagozat, tavasszal pedig a 8-éves tagozat leendő diákjai részére nyílt napokat szervezünk. A koronavírus nálunk is átírta a forgatókönyveket, s mivel nem volt más megoldás, az internet segítségével a virtuális térben szeretnénk Önöknek bemutatni iskolánkat. A Selye János Gimnázium tanárai és mai és volt diákjai, tantárgyak szerint, rövid filmeket, prezentációkat készítettek, hogy Önök, kedves Szülők és Ti, kedves Diákok megismerhessétek a Selye János Gimnáziumot, az itt folyó oktató-nevelői munkát és a színes diákéletet.

    Egészséges magyar öntudatra, toleranciára és a másság tiszteletére nevelünk, és fontos számunkra gyökereink, múltunk ápolása is.

    Falai között magas szintű szellemi tudás lakozik, hisz nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, évente 50 szakkör működik az iskolában, kiemelve diákszínjátszó csoportunk, a Gimisz tevékenységét.

    A Selye János Gimnázium évek óta a tanulmányi és sport-versenyek terén Nyitra megye egyik legjobb középiskolája.

    A Selye János Gimnázium Szlovákia, Felvidék legnagyobb magyar tannyelvű gimnáziuma. A nyolc- és négyéves tagozaton 514 diák tanul, akik 4 megye 10 járás 45 települését képviselik.

    Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az 1649-ben alapított Selye János Gimnázium tanárai és diákjai nevében e rendhagyó nyílt napunkon.

     

    Tisztelt Szülők, kedves Diákok, Hölgyeim és Uraim!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

    Letöltés - Az iskola logója - Ipari iskola Kassa (Szakkay József Szakközépiskola)Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho

     

    Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola

     

    Ipari-Plakat-szorolap-2021.pdf

     

    A végzősök figyelmébe ajánljuk az iskola honlapját - http://www.ipari.sk/aktualis/felveteli-tesztmintak.

     

                                                                                                                                                                

     

     

        Építőipari Szakközépiskola Ógyalla

     

     

    https://spsstav.sk

    https://www.youtube.com/watch?v=ZJMoLnZ51ts&feature=emb_logo

    https://www.facebook.com/spsstav1

    https://www.instagram.com/stavebna_hurbanovo

     

    Bulletin.pdf

     

     


    PROJEKTY | Stredná odborná škola agrotechnická-Agrotechnikai Szakkozépiskola, Hlavná 54 Moldava nad Bodvou, elokované pracovisko Medzev, Kováčska 53          SOŠ agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola  

    Hlavná 54  

    Moldava nad Bodvou 

     

    V súvislosti s prihlasovaním žiakov na štúdium na strednej škole v prijímacom konaní pre šk. rok 2021/2022 si Vás dovoľujeme informovať o zmene nášho študijného odboru s ekonomickým zameraním.   

      Doteraz ponúkaný študijný odbor 6341M škola podnikania bol nahradený novým študijným odborom 4236M ekonomika pôdohospodárstva, ktorý je dostupný už aj na Školskom výpočtovom stredisku.  

      Zároveň by sme Vás chceli upovedomiť, že jedine naša škola v celom Košickom a Prešovskom krají ponúka štúdium experimentálneho študijného odboru 4532K agromechatronik

      Podrobnejšie informácie o našej škole sú dostupné na našej webovej adrese: 

    sosmoldava.edupage.org 

     


     

     

        Amennyiben a jelentkezők sorrendje a fenti kritérium alapján nem dönthető el, figyelmbe vesszük az alapiskola előző éveiben elért tanulmányi eredményeket.

    az összes tantárgy átlagos eredménye a 9. évfolyam 1. félévében

         Túljelentkezés esetén az alábbi kritérium dönti el a sorrendet:

       A fenti tanulmányi szakokra felvételi nélkül felvételt nyerhetnek azok a nem középiskolás  jelentkezők, akik sikeresen befejezték az alapiskola 9. osztályát.


     

    Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo

    Füleki Gimnázium (gymfilakovo.sk)           

                                      


     

     

    Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa

     

     

    Marai_Gimi_cikk.pdf

     

    Nagy örömünkre szolgált, hogy a március 10-én megtartott online nyílt napunkon szép számmal részt vettek a diákok. Azonban bizonyára akadnak olyanok is, akik lemaradtak róla, vagy nem tudták teljes egészében megnézni, vagy csak újra megnéznék, ezért küldöm a linket, melyen újra nézhető a nyílt napunk:

    https://www.youtube.com/watch?v=qPMXByRsvpk

     

     


     

                                         Súkromné gymnázium s vyučovaním rómskeho jazyka, Dolná 48/19  v Kremnici

     

    Žiakov pripravujeme na maturitu z predmetov SJL, ANJ, RJL  a iného voliteľného  predmetu. Žiaci môžu ísť študovať na VŠ, na pomaturitné štúdium  alebo sa uplatnia na trhu práce,

    (napr. v Komunitných centrách alebo ako asistenti ap.) Škola má 13. výročie v osemročnej forme štúdia a otvorili sme aj štvorročné štúdium.

    Mnohí naši absolventi sú už  v magisterskom a bakalárskom štúdiu - na UK Nitra alebo iných VŠ(1/3), na  pomaturitnom štúdiu (1/4), ostatní pracujú) 

    a radi by sme ponúkli aj Vašim  žiakom túto možnosť.

    U nás študujú žiaci s ohľadom na ich sociálnu situáciu a podmienky, v ktorých žijú. (MRK/SZP)

    Máme záujem o deti, ktoré častokrát v iných školách zlyhávajú, práve preto, že chudoba, v ktorej žijú im neumožňuje získať maturitné vzdelanie. 

    Máme skúsenosti, že v našej škole začnú dosahovať lepšie výsledky. 

    Prečo? 

    No preto, že bývajú v školskom internáte, ktorý je vybavený tak, aby sa deti mohli systematicky pripravovať na vyučovanie - zabezpečujeme školské potreby, doučovanie.... 

    Učitelia, vychovávatelia sú nastavení tak, aby ich cieľom bolo dieťa, jeho potreby a ich povinnosťou je nájsť v deťoch to, čo nikto neobjavil a to rozvíjať.

    Hľadáme v deťoch pozitíva, nie negatíva.

    Škola využíva inkluzívny prístup a v rámci celodenného výchovného systému,sa žiaci pravidelne pripravujú na vyučovanie, rozvíjajú svoj talent  v základnej umeleckej škole v hudobnom a výtvarnom odbore.

    Súčasne sa zapájajú do voľnočasových aktivít, a to popoludní v rámci centra voľného času a školského internátu. 

    V rámci Klubu rómskeho jazyka ( literárny, hudobno-tanečný a spevácky program) sa zapájajú žiaci do vystúpení  doma a v zahraničí. (Medzinárodný deň Rómov, Deň rómskeho jazyka,..ai.) 

     

     

    Informacny_letak_o_skole.pdf

    Letak_pre_ziakov.pdf

     


     

      Školy športu a umenia PinkHarmony

    Jesenského 42, Zvolen

     dod_comp.pdf

      

     


     

    Stredná odborná škola informačných technológií

    Tajovského 30

    975 90

    Banská Bystrica

    www.sos-it.sk

     

    Bulletin_SOS_IT_Banska_Bystrica_na__2021-2022.pdf

    Letak_pre_studijny_odbor_Klientsky_manazer_posty-dualne_vzdelavanie.pdf

     

    Na našej stránke ( www.sos-it.sk ) si môžete pozrieť aj virtuálny DOD, kde nájdete bližšie  informácie k jednotlivým študijným odborom.
    Zároveň prikladáme ponuku Slovenskej pošty a.s. aj s letákom k duálnemu vzdelávaniu a poskytovaniu štipendia pre našich žiakov 
    v študijnom odbore klientsky manažér pošty, viď nižšie. V prípade nejasností, prípadne ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.
     
    Spolupráca Slovenskej pošty a.s a SOŠ IT Banská Bystrica:

    Študijný odbor 3795 K klientsky manažér pošty v spolupráci so Strednou odbornou školou informačných technológií, Banská Bystrica formou duálneho vzdelávania.

     

    Žiak v systéme duálneho vzdelávania získa podnikové štipendium v nasledovných sumách:

    1.     ročník v sume  40 € mesačne

    2.     ročník v sume  60 € mesačne

    3.     ročník v sume  80 € mesačne

    4.   ročník v sume 100 € mesačne

     Žiakom počas štúdia v systéme duálneho vzdelávania poskytneme: 

    Ø  pracovný odev, obuv a ochranné pracovné pomôcky

    Ø  príspevok na stravu, stravovacie poukážky v hodnote 4 €

    Ø  príspevok na ubytovanie na internáte do výšky 50%

    Ø  príspevok na cestu na pracovisko praktického vyučovania

    Ø  bezplatnú lekársku prehliadku

     Žiak štúdiom v systéme duálneho vzdelávania získa:   

    Ø  ocenenie najlepšieho žiaka v systéme duálneho vzdelávania

    Ø  istotu zamestnania hneď po škole

    Ø  odborné a praktické zručnosti priamo od našich inštruktorov na pracoviskách Slovenskej pošty

    Ø  finančnú nezávislosť, finančný zárobok už počas štúdia 

    Ako postupovať v prípade záujmu o duálne vzdelávanie:   

    • vyplň žiadosť o zaradenie do systému duálneho vzdelávania
    •  

    alebo poštou na adresu:

    Slovenská pošta, a. s.

    Mgr. Angela Lazorová

    Belušské Slatiny 90

    018 61 Beluša

    • Slovenská pošta, a. s. Ti vydá Potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania, ktoré priložíš k prihláške na strednú školu

     

    V prípade otázok kontaktuje:

    Mgr. Angela Lazorová, mobil 0903 412 735

      špecialista

     

     

    Stredná zdravotnícka škola –

    Egészségügyi Középiskola

    Námestie 1. mája 1

    048 01  Rožňava

     

    Tel.:058/7322339

    Email: skola@szsrv.sk     

     

    Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Rožňava je dvojjazyčnou  školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský) so 70 ročnou tradíciou. Pripravujeme zdravotnícky personál, ktorí sa uplatní v zdravotníckych zariadeniach i zariadeniach sociálnych služieb. 

     

     
     

     

     
     

    Stredná odborná škola J. Kalinčiaka 1548/8, Fiľakovo.

    Szakközépiskola 

     

     

    -         na linku https://technifi.edupage.org/news/#news-2491

    -         na webovej stránke našej školy www.technifi.edupage.org

    -         na Facebooku - Stredná odborná škola Fiľakovo

     

     

    Naborovy_letak.pdf

    Prezentacia_skoly_SOS_Filakovo.docx

     

     


     

     

    SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU

    ANIMOVANEJ TVORBY

     
    PRIJÍMA PRIHLÁŠKY na 4-ročné študijné odbory
    Animovaná tvorba
    Grafický dizajn
    Fotografický dizajn,
    Odevný dizajn
    Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih
    Svoje prihlášky môžete zasielať poštou, každú budeme
    posudzovať individuálne a na odpovieme mailom a poštou!!!
    Mimoriadne nadaným študentom
    z detských domov, alebo sociálne slabých pomerov

    škola umožní študovať zadarmo!!!

    Škola otvára aj vyššie odborné štúdium!!!

    Kliknite na www.uat.sk

    TEŠÍME SA NA VÁS !