• Középiskolai értesítések a 2022/2023-as tanévhez

   •  

    Weboldalunk ezen oldalain szeretnénk tájékoztatást nyújtani a pályaválasztási lehetőségekről tanulóinknak és a kedves szülőknek is.    Végzős tanulóink a következő NYÍLT NAPOKON vettek részt a 2022/2023-as tanév első negyedévében:

    1. Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium, Kassa – október 18.
    2. Műszaki Elektronikai és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Rimaszombat – október 19.
    3. Winkler Ottó Építészeti Szakközépiskola, Losonc – október 25.
    4. Szakközépiskola Tornalja – október 26.
    5. Konzervatórium Rimaszombat – nevember 4. /Márványteremben Tornalján/
    6. Egészségügyi Szakközépiskola, Rozsnyó – november 8.
    7. Nemzetközi Diáknapi rendezvény - Tompa Mihály Református Gimnázium és Alapiskola, Rimaszombat – november 16.
    8. Ivan Krasko Gimnázium, Rimaszombat – november 23.
    9. Magán Szakközépiskola, Rimaszombat - november 30.
    10. Tompa Mihály Református Gimnázium és Alapiskola, Rimaszombat - november 30.

     

    -------------------------------------------

     

    Nyílt napok a 8. évfolyamosoknak!!!

     

         A Tompa Mihály Református Gimnázium

    online iskolabemutatót tart 2022. március 1-jén, kedden 14.00 órától a zoom platformon keresztül.

    Az online iskolabemutatóra a következő linken lehet csatlakozni:

     

    https://us02web.zoom.us/j/84445044161?pwd=OUJ1MS9QKzFZdElIcDZFVjRzT0ZxUT09

     

    Meeting ID: 844 4504 4161

    Passcode: 092377

     

    Szeretettel várjuk a diákokat és szüleiket.

     

    Üdvözlettel

    Molnárné Pelle Beáta

    Tompa Mihály Református Gimnázium

    Rimaszombat

    tel: 047 56 21 511, 0911 449 904

     


     


     

     

    Bilgym_-_brozura.pdf


     


    Deň otvorených dverí na SOŠOS, Športová 1, RS

    Pozývame vás na online "Deň otvorených dverí" na našej škole. Z
    dôvodu
    aktuálnej pandemickej situácie ho nemôžeme realizovať v tradičnej
    podobe, nechceme aby ste oň prišli, preto vás radi privítame v
    online
    priestore našej školy. Zodpovieme aj všetky vaše otázky.

    Online DOD pre  všetky odbory našej školy  bude v pondelok dňa
    21.2.2022
    o 16.00 hod. cez platformu Zoom - stačí kliknúť na link:

    https://us05web.zoom.us/j/83756403881?pwd=RUo3VFZvajcxUVdzVmtENC9pcjB2Zz09

       a

    24.2.2022 o 16:00 hod. cez platformu Zoom - stačí kliknúť na link:

    https://us05web.zoom.us/j/89955388612?pwd=SEFHUTJ3M1h1emsxZlQxWjRESnFQdz09

    Tešíme sa na vás.

    Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01
    Rimavská
    Sobota

     


     

    Stredná odborná škola informačných technológií
    Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

    Web: https://sos-it.sk/
    Facebook: @sositbb https://www.facebook.com/sositbb/
    Instagram: @sos_it_bb https://www.instagram.com/sos_it_bb/
    YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC5417R4HyOo5TFVfV-E2DqA
    Bulletin: https://sos-it.sk/images/home_stranka/Bulletine%202022-2023_small.pdf

     


    Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho

    Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola    ONLINE NYÍLT NAP A PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK GIMNÁZIUMBAN!!!!

    A link az online nyílt napra:

    https://meet2.webex.com/meet/pr1813953484


     

     
    Banskobystrický samosprávny kraj Vás pozýva na podujatie „Online burza stredných škôl BBSK“, zamerané na predstavenie a výber strednej školy pre žiakov základných škôl v našom kraji. 

     

    Cieľom podujatia je  prezentovať všetky  prihlásené stredné školy v Banskobystrickom kraji.

     

    Žiaci základných škôl, ale aj ich rodičia sa prostredníctvom pripravených príspevkov dozvedia viac o možnostiach štúdia na stredných školách, podmienkach  prijatia, priebehu prijímacích skúšok aj o následnom  uplatnení.   

     

    Podujatie sa bude realizovať v dňoch 9. 2. – 18. 2. 2022  prostredníctvom YouTube a online diskusií  pre žiakov a  rodičov priamo so zástupcami jednotlivých stredných škôl.

     

    Harmonogram podujatia prikladáme v prílohe. 

     

    Týmto  Vás chceme poprosiť o spoluprácu, ktorej cieľom bude informovať o tomto podujatí nielen žiakov, ale aj ich rodičov, a to formou uverejnenia odkazu na web stránkach školy, prostredníctvom Edupage, prípadne aj na sociálnych sieťach Vašej školy (FB, Instagram a pod.).  

     

    Po odprezentovaní jednotlivých škôl bude priestor na kladenie otázok a získanie bližších informácií o školách, o ktoré sa žiaci a ich rodičia zaujímajú. 

     

    Výchovných/kariérových poradcov by sme tiež chceli poprosiť o spoluprácu pri príprave žiakov na kladenie otázok, ktoré by ich mohli o stredných školách zaujímať.

     

    V prílohe posielame námet možných otázok.  

     

    Všetky podrobnejšie informácie budú uvedené aj na stránke www.idemnastrednu.sk

     

    V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

     

    Zároveň dovoľte, aby sme Vám v priebehu najbližších dní zavolali a prišli predstaviť Regionálne centrum kariéry BBSK, kde môžeme prekonzultovať vyššie spomínané podujatie.

     

     

    Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť. 

     

    S pozdravom

     

     

                       Ing. Mária Jankovičová

                       odborná referentka – kariérna konzultantka

                       Regionálne centrum kariéry Revúca

     

                       Námestie SNP 23

                       974 01 Banská Bystrica

                       +421 948 941 909

                       maria.jankovicova@bbsk.sk

                       www.bbsk.sk


      SOŠ agrotechnická-Agrotechnikai Szakközépiskola

       Moldava nad Bodvou – Szepsi

    Dobrý deň prajem.

    Dovoľte mi, aby som Vám v krátkosti predstavil možnosti štúdia na našej škole v slovenskom a v maďarskom jazyku.

    V dnešnej dobe sa ľudia sťahujú za prácou, školou, pohodlím do veľkých miest. Vidiek zažíva odliv mladých ľudí. Obce starnú. Aby sme prispeli k zastaveniu tohto procesu ponúkame žiakom štúdium v ich rodnom jazyku  a v odboroch, ktoré potrebujú miestni zamestnávatelia. Ak si dieťa-žiak po štúdiu nájde prácu vo svojom bydlisku alebo blízkej firme, obchode, penzióne... bude mať zmysel pre neho ostať vo svojom rodisku. 

     

    Našou snahou je, aby si žiak:

    - mal možnosť vybrať odbor, ktorý pokryje potrebu miestnych zamestnávateľov, 

    - mohol študovať vo svojom rodnom jazyku,

    - aby nemusel za prácou ďaleko dochádzať,

    - aby po vyštudovaní sa nemusel za prácou odsťahovať.

         

    Rád by som  Vám a vašim žiakom dal do pozornosti, že naša škola zaviedla nové štvorročné študijné  odbory pre výučbu v maďarskom jazyku:

     

    1)  4553K vidékfejlesztési vállalkozó,

    2)  4532 K agromechatronik – na Slovensku tento odbor v maďarskom vyučovacom   

         jazyku jedine u nás !!!

     

    Podrobnejšie informácie o škole a o uvedených nových odboroch sú na stránke školy a tiež v prílohe na letákoch a videu.

     

    Poprosím Vás o spoluprácu pri odovzdaní týchto informácií vašim žiakom a ich rodičom.

     

    Stránka školy: https://sosmoldava.edupage.org/text5/

    Video:

                                          

                                           

     Ostávam s pozdravom

     

               Ing. Štefan Szciranka

               Riaditeľ - igazgató


                                                         


     

    Gymnázium, Park mládeže 5, Košice si pre žiakov pripravila možnosť OSOBNE navštíviť našu školu a to od 31. januára 2022 až do 3. februára 2022 za dodržania všetkých epidemiologických opatrení. 

     

    Taktiež pre žiakov, ktorí majú záujem o gymnaziálne štúdium (štvorročné a päťročné bilingválne) uskutočňujeme dňa 29. januára 2022 ON-LINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre žiakov 8. a 9. ročníka.

     

    Bližšie informácie k jednotlivým aktivitám získate na:

    1. informácie o DNI OTVORENÝCH DVERÍ

    2. informácie o možnosti OSOBNE navštíviť našu školu – SPOZNAJ SVOJU NOVÚ ŠKOLU

    3. informácie o ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH

    4. leták

     

     

    Veríme, že si nájdete čas a uvedené informácie sprostredkujete Vašim žiakom. 

     

    S pozdravom

     

    Mgr. Milan Marinčák, 

    riaditeľ školy

    Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

     


    Az Ivan Krasko Gimnázium idén is online - Nyílt napot szervez, amelyre ezennel Önöket és kilencedikes diákjaikat is szeretettel meghívjuk. 

    Együttműködését tisztelettel köszönöm.

     

    Üdvözlettel

     

    PaedDr. Miriam Szántóová

    igazgatónő

    Kontaktus: Kovács Andrea - 0907833342

     

    --

    S pozdravom
     
    Mgr. Andrea Kovácsová
     
     
    Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium
    Hostinského 3
    979 01 Rimavská Sobota
    Mobil: 0907833342

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Dovoľujeme si Vás informovať, že Stredná priemyselná škola Samuela
    Mikovíniho v Banskej Štiavnici od 1.9.2022 otvára nový študijný odbor
    3660 M vodné hospodárstvo, ktorý je možné študovať v rámci Slovenskej
    republiky len na našej škole.

    Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie Vášmu
    výchovnému/kariérnemu poradcovi a žiakom 9. ročníka Vašej školy.

    Bližšia charakteristika študijného odboru je zverejnená
    nawww.mikovini.sk a tiež v krátkom videu (link) https://youtu.be/e5n8IuzM-kU

    Ďakujeme za ústretovosť.

    S úctou

    Ing. Miroslav Jausch
    riaditeľ školy

     

     


    Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Rožňava pripravuje ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, na ktorý pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole. 

     

    V utorok 25. januára 2022 budeme od 16.00 hod. online na tomto linku pre uchádzačov o štúdium v odbore praktická sestra/ zdravotnícky asistent (vyučovací jazyk slovenský + maďarský), masér a asistent výživy.

    LINK: https://meet.google.com/boh-evdx-kkf

     

    Výchovná poradkyňa a kariérna poradkyňa budú odpovedať na všetky otázky týkajúce sa štúdia na našej škole a predstavia kritériá prijímacieho konania. 

    Viac informácií je uvedených na web stránke školy. 

     

    Prosíme Vás o spoluprácu a informovanie žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole o tejto aktivite a možnosti dozvedieť sa viac o štúdiu na našej škole. 

     

    S pozdravom

     

    --

    PhDr. Oľga Lišuchová

    zástupkyňa riaditeľa školy

    Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola

    Námestie 1. mája 1

    048 01 Rožňava

    Tel.č. 0903 249 799

     

    Odbory.pdf

     


    UROB PRVÝ KROK V ÚSTRETY SVOJMU SNU

     

    Máš rád hudbu🎷🥁🎺🎻, spev🎤, tanec🩰, či divadlo?🎭

    Urob prvý krok k splneniu svojho umeleckého sna a zúčastni sa nášho Dňa otvorených dverí.🤩

    Využi príležitosť a vezmi svoju budúcnosť pevne do rúk, niektoré šance sa už nemusia naskytnúť.

    V sobotu 22.01. 2022 od 9:00 do 15:00 hod. máme čas rezervovaný práve pre teba.

     

    Vstup v režime OTP.

     

    Možnosť pripojenia aj online prostredníctvom linkov uvedených na našej stránke www.ckba.sk

     

    Vopred Vám ďakujeme za ochotu zverejniť náš plagát a posúvať informácie ďalej.

     

    Tešíme sa na Vás.

     

    S pozdravom

     

     

    Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

    riaditeľ

    Cirkevné konzervatórium

     


    Tisztelt Igazgató Asszony, Igazgató Úr, kedves nevelési tanácsadók!


    Ezennel szeretnénk a figyelmükbe ajánlani, hogy a 2022/2023-as tanévben
    a következő szakokat ajánljuk a végzős tanulók számára:

    9245 M ochrana osôb a majetku – Személy- és vagyonvédelem, ez a szak
    jelenleg a besztercebányai kerületben egyedül a mi iskolánkon elérhető.
    A tanulmány négy évig tart és érettségi vizsgával végződik. Szakképzett
    végzőseink olyan önkormányzati szerveknél helyezkedhetnek el, mint a
    városi-és községi rendészet, vasúti rendészet, közlekedési rendőrség,
    vámhivatal, Szlovákia fegyveres erői, a tűzoltóság, a szlovák állami
    hadsereg valamint különböző személy-és vagyonvédelmi szolgáltatások
    illetve cégek (SBS). A programért a Kassai Személy-és Vagyonvédelmi
    Főiskola kezeskedik (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v
    Košiciach), amely együtt működött az oktatási program kidolgozásában.
    Nem kétséges, hogy az ilyen szakképesítéssel rendelkező munkavállalókra
    nagy a kereslet.

    6323 K hotelová akadémia – Hotelakadémia, öt éves érettségivel végződő
    tanulmány, melynek célja a szállodai-, idegenforgalmi- és gasztronómiai
    szolgáltatások szakembereinek a képzése. Nagy hangsúlyt fektetünk a lágy
    készségek (soft skills) és vállalkozói készségek fejlesztésére, valamint
    az európai munkaerőpiacra való felkészítésre.

    És mik az iskolánk hozzáadott értékei?
    Szakmai gyakorlatot biztosítunk külföldön Michelin-csillagos
    éttermekben, öt csillagos szállodákban az Azori-szigetektől Szardínián
    át Franciaországig, vagy színvonalas intézményekben Szlovákia-szerte.
    Bár viszonylag új iskola vagyunk, de több sikeres diákunkkal
    büszkélkedhetünk, akik rangos szlovákiai vagy külföldi egyetemeken
    folytatják tanulmányaikat, elismert menedzserként dolgoznak, vagy
    sikeres vállalkozók.

    Azoknak, akik nem szeretnének érettségivel végződő szakra jelentkezni,
    figyelmükbe ajánljuk a hároméves szakképzési programjainkat:
    6456 H Kaderník – Fodrász
    6489 H Hostinský – Vendéglátós
    6445 H Kuchár - Szakács


    Bővebb információ:
    https://www.ssosrs.sk/
    https://www.facebook.com/ssosrs


    A közeljövőben szeretnénk Önöknek-és diákjaiknak bemutatni a
    továbbtanulási lehetőségeket pl. zoom konferencián vagy más módon, ami
    Önöknek a legmegfelelőbb.

    Szívesen vennénk, ha értesítenék diákjaikat, az iskolánkon való
    továbbtanulás lehetőségéről.    Üdvözlettel,

    Mgr. Kubačka Gizella
    Az iskola igazgatónője

    PaedDr. Ádám Norbert
    Igazgatóhelyettes
    Tel: 0911 52 45 45

    Ing. Paulinier Emma
    Nevelési tanácsadó
    Tel: 0911 40 41 05

    Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
    Rimavská Sobota


    Stredná odborná škola technická - Rožňava

     

    https://ulozto.sk/tamhle/gRYA1Y9drUwd#!ZJWxAmR1L2Z2MJMvAGOwMJL2BQuuMUqIpwIRBSy4F2jgMTR4

     

     


    NYÍLT NAP HELYETT MÁRAI HÍREK

    Sajnos az idén ősszel sem lehetett megtartani a korlátozások miatt a nyílt napot, a Máraifesztet, ezért az iskola a 8. és 9. osztályos tanulóknak készített  egy 3 részes sorozatot:
     
    Az első rész ezen a linken érhető el: maraigimi.sk/nyiltnap

     


    Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera  -

             -   Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola

                                     Lučenec

    Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

    Mivel a jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé, hogy közvetlenül az általános iskolákban látogassuk meg a végzős diákokat, vagy klasszikus formában nyílt napot szervezzünk, úgy döntöttünk, hogy kissé rendhagyó módon mutatjuk be a képzési területeink kínálatát. Az alábbi linkekre kattintva megnyílnak azok a videók, amelyekkel szeretnénk bemutatni iskolánkat.

    Itt található a hosszabb videó, amelyben részletesen bemutatjuk a tanulmányi szakokat:

    https://youtu.be/looXrHhZyqU

    Készült egy rövidebb videó is azok számára, akiknek nincs türelmük végignézni a 10 perces videót:

    https://youtu.be/OrEG0-hno9Y

    Bízunk benne, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődésedet és megfelelő döntést hozol a továbbtanulásodat illetően, ezzel megtéve az első lépést leendő érdekes szakmád felé.

    Mindemellett egy vetélkedővel is készültünk számotokra, ami többfordulós lesz és az építészet területéről tartalmaz majd kérdéseket, feladatokat. A sikeres megoldókat érdekes nyereményekkel jutalmazzuk.

    A kvíz első fordulója ezen a linken elérhető:

    https://forms.gle/9HoKDRu8EU3bhn6t6

    A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolunk telefonon, e-mailben, vagy előzetes időpontegyeztetés után a járványügyi szabályok betartása mellett szeretettel várunk iskolánkban egyénileg vagy kisebb csoportokban személyesen.

    Örülnénk a személyes találkozónak!

     

    Vikor Ladislav, iskolaigazgató


    Tisztelt Szülők, kedves Diákok, Hölgyeim és Uraim!

     

    Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az 1649-ben alapított Selye János Gimnázium tanárai és diákjai nevében e rendhagyó nyílt napunkon.

    A Selye János Gimnázium Szlovákia, Felvidék legnagyobb magyar tannyelvű gimnáziuma. A nyolc- és négyéves tagozaton 531 diák tanul, akik 4 megye 11 járás 89 települését képviselik.

    A Selye János Gimnázium évek óta a tanulmányi és sport-versenyek terén Nyitra megye egyik legjobb középiskolája.

    Falai között magas szintű szellemi tudás lakozik, hisz nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, évente csaknem 50 szakkör működik az iskolában, kiemelve diákszínjátszó csoportunk, a Gimisz tevékenységét.

    Egészséges magyar öntudatra, toleranciára és a másság tiszteletére nevelünk, és fontos számunkra gyökereink, múltunk ápolása is.

    A Selye János Gimnáziumban már évek óta hagyomány, hogy ősszel a 4-éves tagozat, tavasszal pedig a 8-éves tagozat leendő diákjai részére nyílt napokat szervezünk. A koronavírus nálunk is átírta a forgatókönyveket, s mivel nem volt más megoldás, az internet segítségével a virtuális térben szeretnénk Önöknek bemutatni iskolánkat. A Selye János Gimnázium tanárai és mai és volt diákjai, tantárgyak szerint, rövid filmeket, prezentációkat készítettek, hogy Önök, kedves Szülők és Ti, kedves Diákok megismerhessétek a Selye János Gimnáziumot, az itt folyó oktató-nevelői munkát és a színes diákéletet.

    „Egy iskola nem a falaiban, hanem nevelőiben és tanítványaiban hordozza erejét.” Kedves Diákok, vár Titeket a Selye János Gimnázium; gyertek, legyetek részesei e több száz éves történetnek, mert jó Selyésnek lenni!

     

    Küldjük a nyílt nap weboldalának elérhetőségét:

    http://nyiltnap.selyegimi.infora.hu/

     

    …valamint a gimi YouTube csatornáján lévő videók elérhetőségét:

    https://www.youtube.com/channel/UCX0upU3OqynMNxPuWk6ZlQw/videos

     

    Tisztelettel

    Andruskó Imre,

    a Selye János Gimnázium igazgatója

     

     

     

    December közepén – már második alkalommal – online nyílt napok a Selye János Gimnáziumban

     

    A Selye János Gimnázium Szlovákia legnagyobb magyar tannyelvű gimnáziuma. A nyolc- és négyéves tagozaton 530 diák tanul. A 2022/2023-as tanévben 100 diákot vehetünk fel a négyéves és 17 tanulót a nyolcéves gimnáziumba.

    A Selye János Gimnázium évek óta a tanulmányi és sportversenyek terén Nyitra megye egyik legjobb középiskolája. Falai között magas szintű szellemi tudás lakozik, hisz nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, évente 40-50 szakkör működik az iskolában, kiemelve például diákszínjátszó csoportunk, a Gimisz tevékenységét. Egészséges magyar öntudatra, toleranciára és a másság tiszteletére nevelünk, és fontos számunkra gyökereink, múltunk ápolása is.

    2016-tól egy korszerű, minden igényt kielégítő sportpálya várja a diákokat. A beruházásnak köszönhetően 1600 négyzetméternyi műfüves területet alakítottunk ki, körülötte rugalmas tartán futópályával. Kézilabda, kosárlabda és foci mellett a földbe süllyeszthető hálótartó oszlopoknak köszönhetően tenisz- és röplabdapályát is ki lehet alakítani. Nyitra Megyei Önkormányzat döntése alapján 1,71 millió euró értékben újítottuk fel, korszerűsítettük az iskola épületét. Fájdalmunk, hogy rengeteg verseny, rendezvény elmaradt, azért néhány online térben került megrendezésre, szép eredmények születtek matematikából, fizikából, történelemből és nyelvekből is.

    A Selye János Gimnáziumban már évek óta hagyomány, hogy ősszel a 4-éves tagozat, tavasszal pedig a 8-éves tagozat leendő diákjai részére nyílt napokat szervezünk. A koronavírus nálunk is átírta a forgatókönyveket, s mivel nincs más megoldás, az internet segítségével a virtuális térben december közepén szeretnénk Önöknek bemutatni iskolánkat. Sajnos, ez már a harmadik tanév, amely a covid árnyékában telik. A Selye János Gimnázium tanárai, mai és volt diákjai, tantárgyak szerint, rövid filmeket, prezentációkat készítettek, hogy Önök, kedves Szülők és Ti, kedves Diákok megismerhessétek a Selye János Gimnáziumot, az itt folyó oktató-nevelői munkát és a színes diákéletet.

    Kedves Kilencedikesek! Vár Titeket a Selye János Gimnázium; gyertek, legyetek részesei e több száz éves történetnek, mert jó Selyésnek lenni! Szeretettel teljes, meghitt, békés karácsonyi ünnepeket kíván a Selye János Gimnázium!

    Ezen a linken lehet majd elérni a bemutatkozó anyagokat gimnáziumunkról: http://nyiltnap.selyegimi.infora.hu/; az iskola YouTube csatornáján lévő videók elérhetősége pedig: https://www.youtube.com/channel/UCX0upU3OqynMNxPuWk6ZlQw/videos

    A Selye János Gimnázium tanári kara, igazgatósága, diáksága szeretettel várja az Ön ötödikes és kilencedikes gyermekét a 2022/23-as tanévben, „mert jó selyésnek lenni”!

    Králik Zsuzsanna

     

     


     

    Milí žiaci,

     

    touto cestou vás pozývame na piatkové živé vysielanie virtuálneho dňa otvorených dverí Strednej odbornej školy dopravnej v Trenčíne.
    ODKAZ: https://fb.me/e/2RzZLqygY

     

    Môžete sa zapojiť aj do súťaže o krásne dopravácke tričká.

    VIDEOPOZVÁNKA: https://fb.watch/9l11YhDJWb/

     

    Všetko dôležité o štúdiu, odpovede na vaše otázky a mená výhercov spoznáte už 19.11.2021 po 17. hodine.

     

    Sledujte nás!  😊

     

                                  

     


    UROB PRVÝ KROK V ÚSTRETY SVOJMU SNU

     

    Máš rád hudbu🎷🥁🎺🎻, spev🎤, tanec🩰, či divadlo?🎭

    Urob prvý krok k splneniu svojho umeleckého sna a zúčastni sa nášho Dňa otvorených dverí.🤩

    Využi príležitosť a vezmi svoju budúcnosť pevne do rúk, niektoré šance sa už nemusia naskytnúť.

    V sobotu 20.11. 2021 od 9:00 do 15:00 hod. máme čas rezervovaný práve pre teba. Následne program pokračuje Nocou divadiel.

     

    Vstup v režime OTP.

     

    Možnosť pripojenia aj online prostredníctvom linkov uvedených na našej stránke www.ckba.sk

     

    Vopred Vám ďakujeme za ochotu zverejniť náš plagát a posúvať informácie ďalej.

     

    Tešíme sa na Vás.

     

    S pozdravom

     

    Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

    riaditeľ


     

     


    https://www.facebook.com/idemnastrednu.sk/

     


    Dobrý deň,

    radi by sme Vás informovali, že pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ pripravujeme 2.ročník online podujatia Kam na strednú - celoslovenský Virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl (29.11-3.12).

    Radi by sme žiakov Vašej školy pozvali na toto podujatie.

    Podujatie bude prebiehať na portáli www.kamnastrednu.sk, ktorý od začiatku roka zaznamenal už takmer 400.000 vzhliadnutí.  

                                            
     
    Ako sa môžu Vaši žiaci zapojiť? 
     
    Jednoducho. Stačí, keď sa žiaci spolu s kariérovou poradkyňou pripoja v rámci týždňa 29.11. - 3.12. prostredníctvom počítačov vo Vašich počítačových miestnostiach alebo cez mobily.
     
    Chceli by sme Vás poprosiť, či by ste videám, ktoré si pre žiakov pripravili stredné školy, mohli v rámci vyučovania venovať organizovane 1 vyučovaciu hodinu (alebo jej časť)
     
     

     

     


     


     

    Az Oktatási Hivatal tájékoztatója - Magyarország

      


    ssosrs.sk Magan_Szakkozepiskola_Rimaszombat.docx

     


    Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 

    Jedlik_anyos_Elektrotechnikai_Szakkozepiskola_SPSE_OA_NZ_roplap_2020.pdf


    SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM IPARMŰVÉSZETI MAGÁNISKOLA / Gúta

    IPARMUVESZETI_MAGANISKOLA_BROZSURA1_muveszeti_2020.pdf

     

    Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola  -  Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským

    Gúta 

    IPARM__VESZETI_MAGaNISKOLA_BROZSURA2_szolgaltatasok_2020.pdf


     

              Stredná priemyselná škola stavebná – Építőipari Szakközépiskola, 

                                                                          Konkolyho 8, Hurbanovo / Ógyalla                 

     

                                                                                          LINK: https://spsstav.sk/hu/ 

                                                              


                            Stredná odborná škola obchodu a služieb

                                                              Športová 1
                                                   979 01  Rimavská Sobota

                                                     LINK: http://www.sosos.sk/nase-odbory/

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


     
     

     

     
    Facebook
     
     
    GYMNÁZIUM IVANA KRASKA - IVAN KRASKO GIMNÁZIUM
     
     
     

     

    Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava | LinkedInStredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
     
                                                                                                                       →     SOS_Technicka__Roznava.pdf
     

     

     
    Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Bratislave 
                                                         naša škola sa zameriava na gastronómiu a hotelierstvo. 
     Žiaci môžu u nás študovať v 5 – ročnom, 4 - ročných a 3- ročných študijných a učebných odboroch (príloha leták).
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     
     
     
     

     

     

    Stredná odborná škola dopravná Stredná odborná škola dopravná

     

    911 05 Trenčín 

         Školská 66

     

     

    https://dopravna.edupage.org/

    Detaily na stránke školy, sekcia UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM:

     

    (k dispozícii aj kontaktný formulár na vaše otázky)

    http://leedo.sk/sosdopravnatn/

    Ostatné 1 minútové videá o študijných odboroch:

     

    https://youtu.be/TE51qRQhinE

    Video o živote na škole, možnostiach štúdia a uplatnenia:

     

    Pripomíname, že od 01.09.2020 už nie sme Dopravná akadémia, ale Stredná odborná škola dopravná.

    Špeciálne pre tento prípad sme vytvorili inovované, krátke informačné videá, ktoré ukážu len to najdôležitejšie. Žiadne dlhé články, ani opakované frázy. 

     

    Radi by sme vás oslovili a pomohli vašim žiakom s výberom tej správnej strednej školy. 

     

           


       

     

     

                       Prihlásenie | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia              Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky                               

    Klikk ide: Szorolap.pdf

     

      e-mail: plenart@spsenz.sk

                          tel: 035/6418256   

     


     

    Selye János Gimnázium - Photos | Facebook                   Selye János Gimnázium 

     

     

     

    A nyílt nap ezen a linken található:

     http://nyiltnap.selyegimi.infora.hu/

     

    Az ötödikesek számára készített online nyílt nap pedig ezen a linken tekinthető meg: 

    https://www.youtube.com/watch?v=kzJDhepTd3E

     

    „Egy iskola nem a falaiban, hanem nevelőiben és tanítványaiban hordozza erejét.” Kedves Diákok, vár Titeket a Selye János Gimnázium; gyertek, legyetek részesei e több száz éves történetnek, mert jó Selyésnek lenni!

    A Selye János Gimnáziumban már évek óta hagyomány, hogy ősszel a 4-éves tagozat, tavasszal pedig a 8-éves tagozat leendő diákjai részére nyílt napokat szervezünk. A koronavírus nálunk is átírta a forgatókönyveket, s mivel nem volt más megoldás, az internet segítségével a virtuális térben szeretnénk Önöknek bemutatni iskolánkat. A Selye János Gimnázium tanárai és mai és volt diákjai, tantárgyak szerint, rövid filmeket, prezentációkat készítettek, hogy Önök, kedves Szülők és Ti, kedves Diákok megismerhessétek a Selye János Gimnáziumot, az itt folyó oktató-nevelői munkát és a színes diákéletet.

    Egészséges magyar öntudatra, toleranciára és a másság tiszteletére nevelünk, és fontos számunkra gyökereink, múltunk ápolása is.

    Falai között magas szintű szellemi tudás lakozik, hisz nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, évente 50 szakkör működik az iskolában, kiemelve diákszínjátszó csoportunk, a Gimisz tevékenységét.

    A Selye János Gimnázium évek óta a tanulmányi és sport-versenyek terén Nyitra megye egyik legjobb középiskolája.

    A Selye János Gimnázium Szlovákia, Felvidék legnagyobb magyar tannyelvű gimnáziuma. A nyolc- és négyéves tagozaton 514 diák tanul, akik 4 megye 10 járás 45 települését képviselik.

    Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az 1649-ben alapított Selye János Gimnázium tanárai és diákjai nevében e rendhagyó nyílt napunkon.

     

    Tisztelt Szülők, kedves Diákok, Hölgyeim és Uraim!

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

    Letöltés - Az iskola logója - Ipari iskola Kassa (Szakkay József Szakközépiskola)Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho

     

    Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola

     

    Ipari-Plakat-szorolap-2021.pdf

     

    A végzősök figyelmébe ajánljuk az iskola honlapját - http://www.ipari.sk/aktualis/felveteli-tesztmintak.

     

                                                                                                                                                                

     

     

        Építőipari Szakközépiskola Ógyalla

     

     

    https://spsstav.sk

    https://www.youtube.com/watch?v=ZJMoLnZ51ts&feature=emb_logo

    https://www.facebook.com/spsstav1

    https://www.instagram.com/stavebna_hurbanovo

     

    Bulletin.pdf

     

     


    PROJEKTY | Stredná odborná škola agrotechnická-Agrotechnikai Szakkozépiskola, Hlavná 54 Moldava nad Bodvou, elokované pracovisko Medzev, Kováčska 53          SOŠ agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola  

    Hlavná 54  

    Moldava nad Bodvou 

     

    V súvislosti s prihlasovaním žiakov na štúdium na strednej škole v prijímacom konaní pre šk. rok 2021/2022 si Vás dovoľujeme informovať o zmene nášho študijného odboru s ekonomickým zameraním.   

      Doteraz ponúkaný študijný odbor 6341M škola podnikania bol nahradený novým študijným odborom 4236M ekonomika pôdohospodárstva, ktorý je dostupný už aj na Školskom výpočtovom stredisku.  

      Zároveň by sme Vás chceli upovedomiť, že jedine naša škola v celom Košickom a Prešovskom krají ponúka štúdium experimentálneho študijného odboru 4532K agromechatronik

      Podrobnejšie informácie o našej škole sú dostupné na našej webovej adrese: 

    sosmoldava.edupage.org 

     


     

     

        Amennyiben a jelentkezők sorrendje a fenti kritérium alapján nem dönthető el, figyelmbe vesszük az alapiskola előző éveiben elért tanulmányi eredményeket.

    az összes tantárgy átlagos eredménye a 9. évfolyam 1. félévében

         Túljelentkezés esetén az alábbi kritérium dönti el a sorrendet:

       A fenti tanulmányi szakokra felvételi nélkül felvételt nyerhetnek azok a nem középiskolás  jelentkezők, akik sikeresen befejezték az alapiskola 9. osztályát.


     

    Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo

    Füleki Gimnázium (gymfilakovo.sk)           

                                      


     

     

    Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa

     

     

    Marai_Gimi_cikk.pdf

     

    Nagy örömünkre szolgált, hogy a március 10-én megtartott online nyílt napunkon szép számmal részt vettek a diákok. Azonban bizonyára akadnak olyanok is, akik lemaradtak róla, vagy nem tudták teljes egészében megnézni, vagy csak újra megnéznék, ezért küldöm a linket, melyen újra nézhető a nyílt napunk:

    https://www.youtube.com/watch?v=qPMXByRsvpk

     

     


     

                                         Súkromné gymnázium s vyučovaním rómskeho jazyka, Dolná 48/19  v Kremnici

     

    Žiakov pripravujeme na maturitu z predmetov SJL, ANJ, RJL  a iného voliteľného  predmetu. Žiaci môžu ísť študovať na VŠ, na pomaturitné štúdium  alebo sa uplatnia na trhu práce,

    (napr. v Komunitných centrách alebo ako asistenti ap.) Škola má 13. výročie v osemročnej forme štúdia a otvorili sme aj štvorročné štúdium.

    Mnohí naši absolventi sú už  v magisterskom a bakalárskom štúdiu - na UK Nitra alebo iných VŠ(1/3), na  pomaturitnom štúdiu (1/4), ostatní pracujú) 

    a radi by sme ponúkli aj Vašim  žiakom túto možnosť.

    U nás študujú žiaci s ohľadom na ich sociálnu situáciu a podmienky, v ktorých žijú. (MRK/SZP)

    Máme záujem o deti, ktoré častokrát v iných školách zlyhávajú, práve preto, že chudoba, v ktorej žijú im neumožňuje získať maturitné vzdelanie. 

    Máme skúsenosti, že v našej škole začnú dosahovať lepšie výsledky. 

    Prečo? 

    No preto, že bývajú v školskom internáte, ktorý je vybavený tak, aby sa deti mohli systematicky pripravovať na vyučovanie - zabezpečujeme školské potreby, doučovanie.... 

    Učitelia, vychovávatelia sú nastavení tak, aby ich cieľom bolo dieťa, jeho potreby a ich povinnosťou je nájsť v deťoch to, čo nikto neobjavil a to rozvíjať.

    Hľadáme v deťoch pozitíva, nie negatíva.

    Škola využíva inkluzívny prístup a v rámci celodenného výchovného systému,sa žiaci pravidelne pripravujú na vyučovanie, rozvíjajú svoj talent  v základnej umeleckej škole v hudobnom a výtvarnom odbore.

    Súčasne sa zapájajú do voľnočasových aktivít, a to popoludní v rámci centra voľného času a školského internátu. 

    V rámci Klubu rómskeho jazyka ( literárny, hudobno-tanečný a spevácky program) sa zapájajú žiaci do vystúpení  doma a v zahraničí. (Medzinárodný deň Rómov, Deň rómskeho jazyka,..ai.) 

     

     

    Informacny_letak_o_skole.pdf

    Letak_pre_ziakov.pdf

     


     

      Školy športu a umenia PinkHarmony

    Jesenského 42, Zvolen

     dod_comp.pdf

      

     


     

    Stredná odborná škola informačných technológií

    Tajovského 30

    975 90

    Banská Bystrica

    www.sos-it.sk

     

    Bulletin_SOS_IT_Banska_Bystrica_na__2021-2022.pdf

    Letak_pre_studijny_odbor_Klientsky_manazer_posty-dualne_vzdelavanie.pdf

     

    Na našej stránke ( www.sos-it.sk ) si môžete pozrieť aj virtuálny DOD, kde nájdete bližšie  informácie k jednotlivým študijným odborom.
    Zároveň prikladáme ponuku Slovenskej pošty a.s. aj s letákom k duálnemu vzdelávaniu a poskytovaniu štipendia pre našich žiakov 
    v študijnom odbore klientsky manažér pošty, viď nižšie. V prípade nejasností, prípadne ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.
     
    Spolupráca Slovenskej pošty a.s a SOŠ IT Banská Bystrica:

    Študijný odbor 3795 K klientsky manažér pošty v spolupráci so Strednou odbornou školou informačných technológií, Banská Bystrica formou duálneho vzdelávania.

     

    Žiak v systéme duálneho vzdelávania získa podnikové štipendium v nasledovných sumách:

    1.     ročník v sume  40 € mesačne

    2.     ročník v sume  60 € mesačne

    3.     ročník v sume  80 € mesačne

    4.   ročník v sume 100 € mesačne

     Žiakom počas štúdia v systéme duálneho vzdelávania poskytneme: 

    Ø  pracovný odev, obuv a ochranné pracovné pomôcky

    Ø  príspevok na stravu, stravovacie poukážky v hodnote 4 €

    Ø  príspevok na ubytovanie na internáte do výšky 50%

    Ø  príspevok na cestu na pracovisko praktického vyučovania

    Ø  bezplatnú lekársku prehliadku

     Žiak štúdiom v systéme duálneho vzdelávania získa:   

    Ø  ocenenie najlepšieho žiaka v systéme duálneho vzdelávania

    Ø  istotu zamestnania hneď po škole

    Ø  odborné a praktické zručnosti priamo od našich inštruktorov na pracoviskách Slovenskej pošty

    Ø  finančnú nezávislosť, finančný zárobok už počas štúdia 

    Ako postupovať v prípade záujmu o duálne vzdelávanie:   

    • vyplň žiadosť o zaradenie do systému duálneho vzdelávania
    •  

    alebo poštou na adresu:

    Slovenská pošta, a. s.

    Mgr. Angela Lazorová

    Belušské Slatiny 90

    018 61 Beluša

    • Slovenská pošta, a. s. Ti vydá Potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania, ktoré priložíš k prihláške na strednú školu

     

    V prípade otázok kontaktuje:

    Mgr. Angela Lazorová, mobil 0903 412 735

      špecialista

     

     

    Stredná zdravotnícka škola –

    Egészségügyi Középiskola

    Námestie 1. mája 1

    048 01  Rožňava

     

    Tel.:058/7322339

    Email: skola@szsrv.sk     

     

    Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Rožňava je dvojjazyčnou  školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský) so 70 ročnou tradíciou. Pripravujeme zdravotnícky personál, ktorí sa uplatní v zdravotníckych zariadeniach i zariadeniach sociálnych služieb. 

     

     
     

     

     
     

    Stredná odborná škola J. Kalinčiaka 1548/8, Fiľakovo.

    Szakközépiskola 

     

     

    -         na linku https://technifi.edupage.org/news/#news-2491

    -         na webovej stránke našej školy www.technifi.edupage.org

    -         na Facebooku - Stredná odborná škola Fiľakovo

     

     

    Naborovy_letak.pdf

    Prezentacia_skoly_SOS_Filakovo.docx

     

     


     

     

    SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU

    ANIMOVANEJ TVORBY

     
    PRIJÍMA PRIHLÁŠKY na 4-ročné študijné odbory
    Animovaná tvorba
    Grafický dizajn
    Fotografický dizajn,
    Odevný dizajn
    Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih
    Svoje prihlášky môžete zasielať poštou, každú budeme
    posudzovať individuálne a na odpovieme mailom a poštou!!!
    Mimoriadne nadaným študentom
    z detských domov, alebo sociálne slabých pomerov

    škola umožní študovať zadarmo!!!

    Škola otvára aj vyššie odborné štúdium!!!

    Kliknite na www.uat.sk

    TEŠÍME SA NA VÁS !