Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 6/2020 Zmluva o dielo 45 205.30 s DPH 29.05.2020 R&B Intex s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Objednávka 6033 bezkontaktný teplomer, lieky 281,80 s DPH 27.05.2020
Faktúra 1078 733,50 s DPH 21.05.2020 Luka Centrum s.r.o.
Faktúra 1077 257,15 s DPH 19.05.2020 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Faktúra 1076 60,00 s DPH 19.05.2020 Ing. Jozef Nosáľ
Faktúra 1075 22,80 s DPH 18.05.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
Faktúra 1074 119,00 s DPH 15.05.2020 RAABE, s.r.o.
Faktúra 1073 Prenájom rohože 73,30 s DPH 14.05.2020 Lindström s.r.o.
Faktúra 1069 Vodné a stočné 215,46 s DPH 13.05.2020 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 1072 Zber odpadu 19,70 s DPH 13.05.2020 Ekronn s.r.o.
Faktúra 1070 Dodávka tepla 1 781,90 s DPH 13.05.2020 Bastav s.r.o.
Faktúra 1071 Oprava budovy 1 453,44 s DPH 13.05.2020 Stavomontáže B+B s.r.o.
Objednávka 6035 revízia na blezkozvodovej sústave 69,79 s DPH 11.05.2020
Objednávka 6034 revízia elektrických zariadení 214,09 s DPH 11.05.2020
Faktúra 1062 Telefonné hovory 200,86 s DPH 11.05.2020 Orange Slovensko a.s.
Objednávka 6032 dezinfekčné prostriedky 733,50 s DPH 11.05.2020
Faktúra 1061 Oprava budovy 2 355,58 s DPH 11.05.2020 R&B Intex s.r.o.
Faktúra 1065 Monitorovanie objektu 99,60 s DPH 11.05.2020 DM3 Security
Faktúra 1063 Materiál - VP 55,96 s DPH 11.05.2020 Luka Centrum s.r.o.
Faktúra 1064 Prenájom zariadenia 22,80 s DPH 11.05.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3502