Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 8/2021 Nájomná zmluva s DPH 01.07.2021 Sziklayová Katarína ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 7/2021 zmluva o nájme a poskytovaní služieb s DPH 16.06.2021 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 6/2021 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 07.06.2021 Mészáros Tamás ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 5/2021 Zmluva o dielo 250,00 s DPH 14.05.2021 Corvus Consiltung, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Faktúra 64 Údržba a prevádzka dátovej siete 60,00 s DPH 14.05.2021 Tornalanet s.r.o.
Faktúra 63 Dodávka tepla 3 524,40 s DPH 14.05.2021 Bastav s.r.o.
Faktúra 62 Materiál - pandémia 1 692,40 s DPH 14.05.2021 PhMr. Zoltán Antal
Faktúra 61 Čistiace prostriedky 280,37 s DPH 14.05.2021 Technometal-Kovo
Faktúra 60 výmena radiátora 270,82 s DPH 11.05.2021 Mestské služby mesta
Faktúra 59 Telefonné hovory 183,15 s DPH 10.05.2021 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 58 boxy na obedy pre ŠJ 46,98 s DPH 07.05.2021 Assist Trend - Tamás Gombor
Faktúra 57 Zber odpadu 29,70 s DPH 07.05.2021 Ekronn s.r.o.
Faktúra 56 Materiál pre školníka 159,51 s DPH 07.05.2021 Leg-kovo, s.r.o.
Objednávka 6014 Vypracovanie projektu BGA - "Nemzeti Újrakezdési Program" 250,00 s DPH 06.05.2021
Faktúra 55 Prenájom zariadenia 22,80 s DPH 06.05.2021 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
Faktúra 54 Vodné a stočné 840,18 s DPH 05.05.2021 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 53 Prenájom rohože 32,27 s DPH 05.05.2021 Lindström s.r.o.
Faktúra 52 Monitorovanie objektu 99,60 s DPH 05.05.2021 DM3 Security
Faktúra 51 T-PO a BOZP 60,00 s DPH 05.05.2021 Ing. Jozef Nosáľ
Objednávka 6013 Toner 43,88 s DPH 03.05.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3840