Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
Zmluva 17/2018 Dohoda o rekapitulácie preddavkových platieb s DPH 17.12.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
VO: Súhrnná správa 4/2018 oprava nádrží s ohrevom vody 5 560,00 s DPH 26.03.2018 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 5/2018 dodávka tepla 6 627,91 s DPH 09.04.2018 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 6/2018 oprava budovy 11 875,32 s DPH 02.05.2018 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 7/2018 oprava budovy 12 789,22 s DPH 10510,56 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 7/2018 oprava budovy 10 510,56 s DPH 18.05.2018 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 8/2018 škola v prírode 5 250,00 s DPH 21.06.2018 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 9/2018 oprava budovy 22 861,36 s DPH 04.07.2018 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 10/2018 oprava budovy 6 971,89 s DPH 16.08.2018 ZŠ F.K.Tornaľa
VO: Súhrnná správa 11/2018 oprava budovy 12 789,22 s DPH 17.09.2018 ZŠ F.K.Tornaľa
Objednávka 85 Kancelárske potreby 525,72 s DPH 17.09.2018 Farkas Víktor
Objednávka 86 Poštové poukážky pre ŠJ 25,07 s DPH 17.09.2018 Slovenská pošta a.s.
Objednávka 87 Čistiace prostriedky 164,40 s DPH 29.10.2018 Technometal-Kovo ZŠ F.K.Tornaľa
Objednávka 88 Materiál - trička pre žiakov krúžok VP 162,00 s DPH 29.10.2018 Lucza Andor ZŠ F.K.Tornaľa
Objednávka 84 Kancelárske potreby 21,00 s DPH 17.09.2018 MK Trade
Zmluva 16/2018 Zmluva o prenechaní majetku s DPH 14.12.2018 Révayová Alžbeta Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
VO: Súhrnná správa 2/2018 dodávka tepla 6 275,47 s DPH 06.03.2018 ZŠ F.K.Tornaľa
Objednávka 89 Stôl do zborovne 9 150,00 s DPH 21.09.2018 Daffer spol. s.r.o.
Objednávka 90 Školské potreby pre žiakov v HN 4 498,60 s DPH 01.10.2018 VYTNES, Ing. Básti Oto ZŠ F.K.Tornaľa
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4360