Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 001_JPG s DPH 28.11.2011
Faktúra 1094 Poistné s DPH Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Zmluva 2/2013 Zmluva o odbere odpadu s DPH 13.03.2013 Detox s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa
Zmluva 11/2012 Zmluva o dodávke tepla s DPH 29.10.2012 Bastav s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa
Zmluva 10/2012 zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 22.06.2012 Bastav s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa
Faktúra 1056 Kancelárske potreby s DPH MK Trade
Faktúra 1137 Kancelárske potreby s DPH MK Trade
Faktúra 1043 Biologické ošetrenie odpadu s DPH Peter Mrázek, Zásmuky
Faktúra 1028 Revízia výťahu v ŠJ s DPH Svitek Ján
Faktúra 1089 Revízia výťahu v ŠJ s DPH Svitek Ján
Faktúra 1211 Revízia výťahu v ŠJ s DPH Svitek Ján
Faktúra 1234 Materiál s DPH Gejza Molnár - ELMOL
Faktúra 1079 elektroinštalačný materiál s DPH Gejza Molnár - ELMOL
Faktúra 1140 Materiál s DPH Gejza Molnár - ELMOL
Faktúra 1130 Monitorovanie objektu- montáž s DPH Gejza Molnár - ELMOL
Faktúra 1020 Materiál s DPH Gejza Molnár - ELMOL
Faktúra 1200 Poistné s DPH Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Zmluva 2/2020 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 06.02.2020 Iván László Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 16/2016 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 31.10.2016 Blaha Zsolt Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
Zmluva 17/2016 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 31.10.2016 Obecný úrad Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3938