Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 002_JPG s DPH 28.11.2011
Faktúra 1096 Knihy pre žiakov s DPH Babits Slovakia s.r.o.
Faktúra 1203 Zariadenie SJ s DPH Metro Cash and Carry SR s.r.o.
Faktúra 1212 Čistiace prostriedky s DPH Metro Cash and Carry SR s.r.o.
Faktúra 1187 Čistiace prostriedky ŠJ s DPH Metro Cash and Carry SR s.r.o.
Faktúra 1186 Materiál-ŠJ s DPH Metro Cash and Carry SR s.r.o.
Faktúra 1222 Robot do ŠJ s DPH Metro Cash and Carry SR s.r.o.
Faktúra 1221 Čistiace prostriedky s DPH Metro Cash and Carry SR s.r.o.
Faktúra 1105 Čistiace prostriedky s DPH Metro Cash and Carry SR s.r.o.
Faktúra 1087 Oprava prev.strojov v ŠJ s DPH Chladmont s.r.o.
Faktúra 1106 Terénne úpravy s DPH Benjamin Mezei
Faktúra 1076 vyhotovenie notárskej zápisnice s DPH Notársky úrad - Judr. Ján Kovács
Faktúra 1058 deratizácia ŠJ s DPH Ondrej Hercko-Ratus
Faktúra 1049 znalecký posudok s DPH Ing. Kamil Chovanec
Faktúra 1040 odborná prehliadka - revízia el. inštalácie s DPH JaJ Ondrik s.r.o.
Faktúra 1038 Knihy pre žiakov s DPH Musica Litrugica, s.r.o.
Faktúra 1004 výmena štvorcestného ventilu s DPH Štefan Házy
Faktúra 1032 Oprava budovy s DPH Roland Kovács Rol-land
Faktúra 1204 Zariadenie ŠJ s DPH Metro Cash and Carry SR s.r.o.
Zmluva 21/2017 Zmluva o prenechaní majetku do užívania s DPH 01.12.2017 Reedukačné centrum Mgr. Katarína Nagyová riad.školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4360