Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 1139 s DPH Orange Slovensko a.s. 01.01.1970
Faktúra 1129 s DPH Lindström s.r.o. 01.01.1970
Faktúra 1122 s DPH Orange Slovensko a.s. 01.01.1970
Faktúra 1123 s DPH Slov.plyn.priemysel 01.01.1970
Faktúra 1124 s DPH Slovak telekom 01.01.1970
Faktúra 1125 s DPH Medicínsko-preventívna, s.r.o. 01.01.1970
Faktúra 1126 s DPH Medicínsko-preventívna, s.r.o. 01.01.1970
Faktúra 1127 s DPH Varia Print, s.r.o. 01.01.1970
Faktúra 1128 s DPH Vasa stravovacia, s.r.o. 01.01.1970
Faktúra 1130 s DPH Stredosl.energetika a.s. 01.01.1970
Faktúra 1120 s DPH Mesto Tornala 01.01.1970
Faktúra 1131 s DPH Slovak telekom 01.01.1970
Faktúra 1132 s DPH Slov.plyn.priemysel 01.01.1970
Faktúra 1133 s DPH Medicínsko-preventívna, s.r.o. 01.01.1970
Faktúra 1134 s DPH Medicínsko-preventívna, s.r.o. 01.01.1970
Faktúra 1135 s DPH VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. 01.01.1970
Faktúra 1136 s DPH Patrol a Guard s.r.o. 01.01.1970
Faktúra 1137 s DPH Leg-kovo, s.r.o. 01.01.1970
Faktúra 1121 s DPH Mesto Tornala 01.01.1970
Faktúra 1119 s DPH VEOLIA - Stredosl. vod.prev.spoločnosť, a.s. 01.01.1970
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4487