• Kompenzácia poplatku v ŠKD

    •  

      

     Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2

      

     Cieľom výzvy bola podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského klubu detí. Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

     Z Plánu obnovy a odolnosti SR bude v tomto kole výzvy podporených 202 základných škôl, ktoré získajú finančné prostriedky v celkovej sume 703 350 €. Táto výzva pozitívne ovplyvní celkovo 4 689 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi.

      

     Viac informácií tu: Kompenzácia v SKD