• Biela pastelka - 2020

     • Iskolánk idén is bekapcsolódott a Fehér ceruza  (Biela pastelka)  jótékonysági gyűjtésbe, mely a  vakokat és gyengén látókat támogatja. Iskolánk dolgozói és tanulói is hozzájárultak eme nehéz sorsú emberek megsegítéséhez. Ebben az évben 164,41 € gyűjtöttünk össze. Köszönjük szépen a támogatást és a segítséget!

     • Figyelem!

     •  Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!


      A jelenlegi helyzetre való tekintettel a minisztériumi útmutatásokat figyelembe véve intézményünk a következő intézkedéseket hozta:


      •  Az iskolalátogatás szeptember 2-án kezdődik. Minden tanuló számára kötelező!


      •  2020. szeptember 2-án 9.00 órától rendhagyó tanévnyitót tartunk: a közös ünnepélyes tanévnyitó helyett minden osztályfőnök a saját osztályában nyitja meg a tanévet.


      • A rendhagyó tanévnyitó 9.00 órától 10.00 óráig fog tartani. A szülők 10.00 órára jöhetnek vissza gyermekeikért.


      • Kivéve az első évfolyam tanulóit, akik 8.00 órára érkeznek a tanévnyitóra.

       

      • A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be.

       

      • A tanévnyitóra minden tanulónak védőmaszkban kell érkezni.

        

      2020. szeptember 2-tól szeptember 14-ig a következő óvintézkedések lesznek érvényben:

       

      • A tanuló az iskolába csak a kitöltött kötelező nyomtatványok leadása után léphet be.

       

      /Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021/.


      A nyomtatványokat az osztályfőnökök minden tanulónak eljuttatják, valamint a nyomtatványok az alábbi linkekre kattintva letölthetőek. Ha a tanuló 3 napnál többet hiányzik, a nyomtatványt újra ki kell tölteni és leadni.

       

      • A reggeli érkezéskor minden tanuló számára kötelező a kézfertőtlenítés.

       

      •  A reggeli érkezéskor minden tanuló köteles védőmaszkot viselni.

       

      •  Az alsó tagozatos diákok számára a saját tantermükben a védőmaszk használa ajánlott, de osztályon kívül kötelező!

       

      •  Az 5-9. évfolyam tanulói számára a védőmaszk használata kötelező az iskola egész területén.

       

      •  A szülő köteles minden tanuló részére 2 szájmaszkot és papírzsebkendőt biztosítani.

       

      •  2020. szeptember 25-ig a testnevelés órákat a szabadban tartjuk – a tornaterem nem üzemelhet.

       

      • Amennyiben a szülő gyermekénél betegséget észlel, gyermekét nem küldheti iskolába, köteles telefonon jelenteni az osztályfőnöknek. Amennyiben a COVID-19 jeleit észleli, telefonon köteles jelenteni a gyermekorvosnak is.

       

      Reméljük, hogy a szülők, tanulók és pedagógusok felelősségteljes hozzáállásával megőrizhetjük egészségünket. Ehhez kérjük és egyben köszönjük az együttműködést, s mindenkinek sok türelmet és sikeres iskolaévet kívánunk!

       

      a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága 


      Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta_(1)_-_po_novelizacii.docx

      Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu_(2)_po_novelizacii.docx​​​​​​​

     • Értesítés

     •   Tisztelt Szülők!

       

      Az oktatásügyi minisztérium irányelvei alapján tájékoztatjuk Önöket az iskolanyitás folyamatával, illetve az előírt oktató-nevelő munka részleteivel kapcsolatosan.

      Iskolánk 2020. június 1-jétől megnyitja kapuját az 1.-4. évfolyamok diákjai számára.

      Az oktatásügyi minisztérium által kiadott irányelvek alapján a júniusi hónap folyamán nem a klasszikus értelemben vett, eddig megszokott oktatásban lesz részük a tanulóknak. A hangsúly a profiltantárgyakra összpontosul, az ismétlésen, a gyakorláson, s nem utolsósorban a találkozás örömén lesz.

      A szó szoros értelemben vett írásbeli felmérés és feleltetés nem lesz alkalmazva.

      Azok a tanulók, akik nem jönnek június 1-től iskolába, továbbra is távoktatásban részesülnek.

      Az iskola épülete 07:00 – 16:00 óra közötti időszakban lesz nyitva.

      A tanulók 7.00 – 8.30 óra között érkeznek az iskolába.

      Az oktató-nevelő munka 08:30-11.30 óra között zajlik. Ezt követi a csoportonkénti ebédelés. A napközi otthon 16.00 óráig üzemel.

      A kialakított csoportok egész hét folyamán ugyanabban az osztályteremben tartózkodnak majd, a csoportok összetételét az adott hét folyamán nem változtatjuk meg.

      A csoportok találkozását a minimálisra szűkítjük mind a folyosókon, mind az ebédlőben.

      Megfelelő időjárás esetén a szabad levegőn, az iskolaudvaron való tartózkodást fogjuk előnyben részesíteni úgy, hogy a csoportok a számukra kijelölt helyeken tartózkodhatnak, hogy a többi csoporttal ne találkozzanak.

      Az iskolanyitás legfontosabb feltétele a higiéniai óvintézkedések maximális betartása. Iskolánk bebiztosította a szükséges eszközöket, a tisztítószereket, kézfertőtlenítőket, lázmérőket, kéztörlőket.

      A tanulót az iskolába csak a törvényes képviselője kísérheti el, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja. A szülők (vagy a fent nevezett családtagok) csak az iskola bejáratáig kísérhetik gyermeküket, ők nem jöhetnek be az iskola épületébe!

      Minden gyermeknek védőmaszkban kell érkeznie, de az osztályban ezt már nem kötelező viselnie, csak saját tantermén kívül. Továbbá a szülők kötelesek minden napra még egy szájmaszkot és  papír zsebkendőt bebiztosítani gyermeküknek.

      A reggeli testhőmérséklet mérését és a tanulók kézfertőtlenítését az erre kijelölt alkalmazottak biztosítják be érkezéskor az iskola épületének bejáratánál.

      A nap további részében a gyermekek szappannal mosnak kezet és papírtörlővel törölköznek.

      Abban az esetben, ha a tanulónál hőemelkedést, ill. a COVID-19 tüneteit tapasztaljuk, a tanulót nem engedjük be az iskola épületébe, ill. a nap folyamán elkülönítjük egy helyiségbe a szülő (törvényes képviselő) érkezéséig.

             a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága   

     • Értesítés

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia riaditeľky školy Vám oznamujeme, že

      všetky predmety, ktoré sa v prvom polroku klasifikovali "boli hodnotené známkou" a podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ich ciele kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou,  budú na konci školského roka 2019/2020 hodnotené slovne.

      Podmienkou na postup do ďalšieho ročníka je plnenie požiadaviek vyučovania na diaľku. V prípade, že vyučujúci nebude mať od žiaka spätnú väzbu, určí sa mu termín na preskúšanie pre postup do ďalšieho ročníka.    

       

      Tisztelt szülők, kedves gyerekek!

      Az iskola igazgatónőjének döntése értelmében értesítünk mindenkit, hogy

      az első félévben "érdemjeggyel értékelt" (osztályozott) tantárgyak a megszakított tanítás miatt a 2019/2020-as tanév végén nem lesznek osztályozva. A tanulók szóbeli értékelést kapnak, mivel jelenleg nincs lehetőség teljes értékű oktatás biztosítására.

      Abban az esetben, ha a pedagógusoknak nem lesz a gyerekektől semmilyen visszajelzésük az elvégzett munkáról, javasolhatják a tanulók vizsgáztatását a következő évfolyamba történő átlépéshez.

     • É R T E S Í T É S - B E Í R A T Á S

     • A Kazinczy Ferenc  Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a 

      Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás az 1. évfolyamba  a 2020/2021-es tanévre 

      2020.4.15-től  2020.4.30-ig 

       elektronikus úton az iskola honlapján keresztül történik. 

       

      https://zsmmiertornala.edupage.org/register/

       

       Azok a szülők, akik elektronikus úton nem tudják beíratni gyermeküket, 

      személyesen jöhetnek el az iskola fő épületébe 

      2020.4.17-én /pénteken/ 9:00-tól  12:00-ig ill. 2020.4.20-án 9:00-tól 12:00-ig.

      A beíratás a gyermek nélkül történik, 

      viszont hozzák magukkal a gyermek keresztlevelét.