Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM,Tornaľa - Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja

Prihlásenie

Novinky - Újdonságok

Fotogaléria

Výchovný poradca - Nevelési tanácsadó

Kontakt: PaedDr.  Varga Csaba

- poradenstvo pre žiakov a rodičov v oblasti výberu profesie

- pomoc pri výbere stredných škôl podľa prospechu

Konzultačné hodiny / Fogadóórák:

Pondelok - Hétfő: 10:50 - 11:35

Utorok - Kedd: 9:40 - 10:50

Streda - Szerda: 13:20 - 14:00

Štvrtok - Csütörtök: 9:40 - 10:50

Piatok - Péntek: 9:40 - 10:50