Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM,Tornaľa - Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja

Prihlásenie

Novinky - Újdonságok

Fotogaléria

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierova  45, Tornaľa,  Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Mierova 45, Tornaľa je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo: Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierova  45, 982 01 Tornaľa

                          Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Mierova  45, 982 01 Tornaľa   

Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Nagyová

IČO: 37833693

DIČ: 2021668022

Kontakt: 047/5522396, kfmtnya@gmail.com