• Nadpis

    • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2017 / 2018

     Vyučovanie:

      

     Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2017 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).Klasifikačná porada v  prvom polroku sa uskutoční najskôr 25. januára 2016 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok). Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 20. júna 2017 (streda).


          A 2017/2018-as tanév hivatalosan 2017. szeptember 1-jén veszi kezdetét. Az első félév 2017. január 31-én, szerdán zárul. A  második félév 2018. február 2-án kezdődik és 2018. június 29-én, pénteken fejeződik be.

      

     A 2017/2018-as tanévre tervezett tanítási szünetek:

      

     Az előző tanévekhez hasonlóan az őszi, a karácsonyi, a félévi, a húsvéti és a tanév végét követő nyári szünet az ország minden kerületében azonos időpontban lesz. A tavaszi szünet tehát az egyetlen, amelynek az időpontja eltérő az egyes kerületekben.
     – Az őszi szünet 2017. október 30. – október 31. – a szünet előtti utolsó tanítási nap október 27-e (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 2-a (csütörtök).
     – A karácsonyi szünet időpontja: 2017. december 23. – 2018. január 5. – a szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22-e (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 8-a (hétfő).
     – A félévi szünet ebben a tanévben is mindössze egyetlen tanítási nap: 2018. február 2. – a szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. február 1-je (csütörtök), a szünetet követő első tanítási nap pedig 2018. február 5-e (hétfő).
     – A húsvéti szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart – a szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28-a (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 4-e (szerda).
     – A tanév befejezését követő nyári szünet időpontja: 2018. július 2. – 2018. augusztus 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. június 29-e (péntek), a 2018/2019-es tanév első tanítási napja 2018. szeptember 3-a (hétfő).
     – A tavaszi szünet időpontja az egyes térségekben:
     – a Besztercebányai, Zsolnai és Trencséni kerületben: 2018. február 19. – 2018. február 23. (A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. február 16-a, péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2018. február 26-a, hétfő)
     – a Kassai és Eperjesi kerületben: 2018. február 26. – 2018. március 2-a (a szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. február 23-a, péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2018. március 5-e, hétfő)
     – a Pozsonyi, Nyitrai és Nagyszombati kerületben: 2018. március 5. – 2018. március 9. (A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 2-a, péntek, a szünetet követő első tanítási nap pedig 2018. március 12-e, hétfő).

     Az alapiskolák 9. osztályos tanulóinak országos tesztelése – Tesztelés 9 – 2018


     Az alapiskolák 9. osztályos tanulóinak tesztelésére – a mentálisan sérült tanulókon kívül – 2018. március 21-én (szerdán) kerül sor az alábbi tantárgyakból: matematika, szlovák nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom. A tesztelés pótterminusa 2018. április 5-e, csütörtök. A tesztelés célja ebben a tanévben is az ISCED 2 szintet záró tanulók tudásának és képességeinek a felmérése, illetve az egyes iskolák eredményeinek az összevetése, melyek az oktatási-nevelési munka színvonalának emelését szolgálják. A mérési eredmények a középiskolai felvételi vizsgák alapjául szolgálnak. Az országos tesztelést a Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) készíti elő, állítja össze, felügyeli, irányítja és értékeli. A helyi szintű lebonyolításért az adott iskola igazgatója felel. A tesztelés objektivitásának növelése érdekében az illetékes felsőbb szintű hivatal más iskolák pedagógusait bízza meg az iskolában lebonyolítandó mérések felügyeletével. Néhány kiválasztott iskolában ebben a tanévben is próbatesztelésre kerül sor 2017 szeptemberében és októberében. Bővebb információ a teszteléssel kapcsolatban a www.nucem.sk oldalon található.

      


     Az alapiskolák 5. osztályos tanulóinak tesztelése


     2017-es év novemberében kerül sor az ötödikes tanulók tesztelésére (T5-2017), melybe minden alapiskola bekapcsolódik. Az ötödikesek megmérettetésére szlovák nyelv és irodalomból, magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából kerül sor. A T5-2017 az alsó tagozaton elsajátított tudásanyagot és készségeket teszteli, visszajelzésként funkcionál az ISCED 1 tartalmának elsajátításáról. A tesztelésen elért eredmények kiindulópontként szolgálnak majd az ISCED 2 tananyagának elsajátításához.
     Az országos tesztelést a NÚCEM készíti elő, állítja össze, felügyeli és irányítja. A helyi szintű lebonyolításért az igazgató felel. A mérés objektivitását az Állami Iskolai Inspekció és a Kerületi Iskolaügyi Hivatal megbízottai, valamint egy másik iskolából érkező felügyelő tanár biztosítja.
     Néhány kiválasztott iskolában október és május folyamán tesztelni fogják a Tesztelés 5 elektronikus verzióit is. Bővebb információ a www.nucem.sk oldalon található.