• Oznamy pre žiakov končiacich školskú dochádzku

    • Oznamy pre žiakov končiacich školskú dochádzku

      

      

     • do 1.2.2022 riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích
     • skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
     • zručností alebo talentu.
     • do 20.2.2022  zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné
     • odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
     • do 28.2.2022         ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
     • 6-7. 4. 2022          Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov.
     • 15.3. - 30.4.2022  Talentové skúšky.
     • do 31.3.2022         SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory.
     • do 10.4.2022         zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné
     • študijné a učebné odbory
     • 21-22.4. 2022 Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.
     • do 20.4.2022 riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných
     • gymnázií.
     • 9.5.2022      1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).
     • 12.5.2022      1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).
     • 21.6.2022      2. kolo prijímacích skúšok.