• Értesítés

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia riaditeľky školy Vám oznamujeme, že

      všetky predmety, ktoré sa v prvom polroku klasifikovali "boli hodnotené známkou" a podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ich ciele kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou,  budú na konci školského roka 2019/2020 hodnotené slovne.

      Podmienkou na postup do ďalšieho ročníka je plnenie požiadaviek vyučovania na diaľku. V prípade, že vyučujúci nebude mať od žiaka spätnú väzbu, určí sa mu termín na preskúšanie pre postup do ďalšieho ročníka.    

       

      Tisztelt szülők, kedves gyerekek!

      Az iskola igazgatónőjének döntése értelmében értesítünk mindenkit, hogy

      az első félévben "érdemjeggyel értékelt" (osztályozott) tantárgyak a megszakított tanítás miatt a 2019/2020-as tanév végén nem lesznek osztályozva. A tanulók szóbeli értékelést kapnak, mivel jelenleg nincs lehetőség teljes értékű oktatás biztosítására.

      Abban az esetben, ha a pedagógusoknak nem lesz a gyerekektől semmilyen visszajelzésük az elvégzett munkáról, javasolhatják a tanulók vizsgáztatását a következő évfolyamba történő átlépéshez.

     • É R T E S Í T É S - B E Í R A T Á S

     • A Kazinczy Ferenc  Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a 

      Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás az 1. évfolyamba  a 2020/2021-es tanévre 

      2020.4.15-től  2020.4.30-ig 

       elektronikus úton az iskola honlapján keresztül történik. 

       

      https://zsmmiertornala.edupage.org/register/

       

       Azok a szülők, akik elektronikus úton nem tudják beíratni gyermeküket, 

      személyesen jöhetnek el az iskola fő épületébe 

      2020.4.17-én /pénteken/ 9:00-tól  12:00-ig ill. 2020.4.20-án 9:00-tól 12:00-ig.

      A beíratás a gyermek nélkül történik, 

      viszont hozzák magukkal a gyermek keresztlevelét.