• Értesítés

     •   Tisztelt Szülők!

       

      Az oktatásügyi minisztérium irányelvei alapján tájékoztatjuk Önöket az iskolanyitás folyamatával, illetve az előírt oktató-nevelő munka részleteivel kapcsolatosan.

      Iskolánk 2020. június 1-jétől megnyitja kapuját az 1.-4. évfolyamok diákjai számára.

      Az oktatásügyi minisztérium által kiadott irányelvek alapján a júniusi hónap folyamán nem a klasszikus értelemben vett, eddig megszokott oktatásban lesz részük a tanulóknak. A hangsúly a profiltantárgyakra összpontosul, az ismétlésen, a gyakorláson, s nem utolsósorban a találkozás örömén lesz.

      A szó szoros értelemben vett írásbeli felmérés és feleltetés nem lesz alkalmazva.

      Azok a tanulók, akik nem jönnek június 1-től iskolába, továbbra is távoktatásban részesülnek.

      Az iskola épülete 07:00 – 16:00 óra közötti időszakban lesz nyitva.

      A tanulók 7.00 – 8.30 óra között érkeznek az iskolába.

      Az oktató-nevelő munka 08:30-11.30 óra között zajlik. Ezt követi a csoportonkénti ebédelés. A napközi otthon 16.00 óráig üzemel.

      A kialakított csoportok egész hét folyamán ugyanabban az osztályteremben tartózkodnak majd, a csoportok összetételét az adott hét folyamán nem változtatjuk meg.

      A csoportok találkozását a minimálisra szűkítjük mind a folyosókon, mind az ebédlőben.

      Megfelelő időjárás esetén a szabad levegőn, az iskolaudvaron való tartózkodást fogjuk előnyben részesíteni úgy, hogy a csoportok a számukra kijelölt helyeken tartózkodhatnak, hogy a többi csoporttal ne találkozzanak.

      Az iskolanyitás legfontosabb feltétele a higiéniai óvintézkedések maximális betartása. Iskolánk bebiztosította a szükséges eszközöket, a tisztítószereket, kézfertőtlenítőket, lázmérőket, kéztörlőket.

      A tanulót az iskolába csak a törvényes képviselője kísérheti el, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja. A szülők (vagy a fent nevezett családtagok) csak az iskola bejáratáig kísérhetik gyermeküket, ők nem jöhetnek be az iskola épületébe!

      Minden gyermeknek védőmaszkban kell érkeznie, de az osztályban ezt már nem kötelező viselnie, csak saját tantermén kívül. Továbbá a szülők kötelesek minden napra még egy szájmaszkot és  papír zsebkendőt bebiztosítani gyermeküknek.

      A reggeli testhőmérséklet mérését és a tanulók kézfertőtlenítését az erre kijelölt alkalmazottak biztosítják be érkezéskor az iskola épületének bejáratánál.

      A nap további részében a gyermekek szappannal mosnak kezet és papírtörlővel törölköznek.

      Abban az esetben, ha a tanulónál hőemelkedést, ill. a COVID-19 tüneteit tapasztaljuk, a tanulót nem engedjük be az iskola épületébe, ill. a nap folyamán elkülönítjük egy helyiségbe a szülő (törvényes képviselő) érkezéséig.

             a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága