Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 254 vyúčtovanie zmluvy 2 290,31 s DPH 28.11.2022 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
Faktúra 550 149,98 s DPH 24.11.2022 Edenred, Ticket Servise s.r.o.
Faktúra 253 oprava odpadových rúr, montáť starých žľabov 1 810,80 s DPH 23.11.2022 Stavomontáže B+B s.r.o.
Faktúra 252 Učebné pomôcky 48,30 s DPH 21.11.2022 Miminka.sk
Faktúra 251 Čistiace prostriedky, deratizačné prostriedky 187,68 s DPH 21.11.2022 Luka Centrum s.r.o.
Faktúra 250 Vodné a stočné 174,78 s DPH 18.11.2022 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 247 Učebné pomôcky 92,00 s DPH 15.11.2022 Fontanus Központ Kft.
Faktúra 248 Prenájom kontajnerov 30,00 s DPH 14.11.2022 Brantner Gemer s.r.o.
Faktúra 249 Prenájom rohože 88,13 s DPH 14.11.2022 Lindström s.r.o.
Faktúra 246 obehové čerpadlo, tesnenie 60,40 s DPH 11.11.2022 Leg-kovo, s.r.o.
Faktúra 244 Učebnice 182,70 s DPH 10.11.2022 Orbis Pictus Istropolitana
Faktúra 245 Telefonné hovory 143,78 s DPH 10.11.2022 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 241 Vodné a stočné 827,39 s DPH 08.11.2022 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.
Faktúra 242 Dodávka tepla 4 197,61 s DPH 08.11.2022 Bastav s.r.o.
Faktúra 243 Zber odpadu 29,90 s DPH 08.11.2022 Ekronn s.r.o.
Faktúra 238 zakrývacia fólia 19,35 s DPH 07.11.2022 Leg-kovo, s.r.o.
Faktúra 239 Údržba a prevádzka dátovej siete 60,00 s DPH 07.11.2022 Tornalanet s.r.o.
Faktúra 240 Prenájom zariadenia 23,92 s DPH 07.11.2022 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.
Faktúra 548 279,96 s DPH 07.11.2022 Sevt, a.s.
Faktúra 547 118,80 s DPH 07.11.2022 IVES organizácia pre informatiku
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4487